Annie Lööf: Nya skarpa förslag för en grön omstart

Ska vi klara klimatkrisen behöver vi agera kraftfullt. Bland annat måste vi satsa stort på grön teknik som minusutsläpp, bygga ut elnätens kapacitet i hela landet och satsa ytterligare på vätgas som energikälla. Under Centerpartiets kommundagar presenterade Annie Lööf fem skarpa förslag för en grön omstart.

– Pandemin har visat att det går att samlas mot stora hot. Det går att ställa om, tänka nytt och agera. Med ännu större beslutsamhet behöver vi möta klimatkrisen, säger Annie Lööf.

Klimatkrisen slår skoningslöst mot hela samhällen och hela vår planet. Havsnivåerna stiger, glaciärerna smälter, torkan breder ut sig och tvingar människor på flykt. När Sverige och världen nu står inför en omstart av ekonomin i spåren av coronakrisen vill Centerpartiet se en grön omställning. Det behövs satsningar på grön teknik och innovationer, på hållbara företag och nya gröna jobb.

– Tyvärr minskar inte utsläppen i tillräckligt snabb takt. Därför behöver vi plocka bort skadlig koldioxid som redan finns i atmosfären, genom så kallade minusutsläpp. Centerpartiet vill se ett skarpt nationellt mål för att fånga in och lagra koldioxid, så att vi 2045 inte har kvar några netto-utsläpp i Sverige, säger Annie Lööf.

Fem nya förslag för en grön omstart presenterades i en klimatrapport , 428.3 kB. under Centerpartiets kommundagar. Förutom satsningar på koldioxidlagring och minusutsläpp handlar det om förslag för att göra elsystemet leveranssäkert i hela landet, samt om ytterligare satsningar på vätgas som energikälla.

– Det här är konkreta förslag som tar stora steg mot klimatneutralitet i Sverige. Det innebär en grön omstart där företagens innovationskraft tar oss framåt. Där vi driver en politik både för en ljusare och betydligt grönare framtid, säger Annie Lööf.

Fem förslag för en grön omstart:

1. Nytt nationellt mål för minusutsläpp.

Vi vill införa ett skarpt mål för minusutsläpp som utgår från Sveriges nationella klimatmål, och som säkerställer att vi verkligen når netto-nollutsläpp i Sverige till 2045.

2. Gör koldioxidlagring möjligt i Sverige.

Lagring av koldioxid i Sverige skulle göra det möjligt att säkerställa högsta möjliga säkerhet och skydd för miljön.

3. Inför ett bonussystem på EU-nivå för minusutsläpp.

Klimatfrågan kräver samarbete och en ekonomisk bonus för företag på EU-nivå skulle snabba på arbetet med att plocka bort skadliga utsläpp från atmosfären.

4. Säkra kapaciteten och säkerställ leveranssäkerheten av el i hela landet.

Det måste finnas tillräckligt med el när och där den behövs. Det är viktigt både för industrin och för den gröna omställningen. Vi vill se en ökad elproduktion utan kapacitetsproblem och att Svenska Kraftnät får ansvaret att säkra den långsiktiga leveranssäkerheten. Vi måste helt enkelt ha el i hela landet.

5. Bredda industriklivet med en riktad vätgassatsning.

Vätgas och vätgasteknologi är en fantastisk möjlighet för mer förnybar energi. Det är en viktig energibärare och kan användas för att bland annat lagra och transportera energi. En viktig pusselbit i ett hållbart, förnybart energisystem.

Läs mer i Centerpartiets rapport , 428.3 kB.