Nya satsningar på batteriforskning för att minska utsläppen

Ska vi klara klimatkrisen måste utsläppen minska snabbare, inte minst inom transportsektorn. Branschen står för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Nu presenteras nya stöd till Northvolt i Västerås för utveckling av battericeller och forskning.

– Sverige kan bli ett föregångsland i klimatfrågan, särskilt när det gäller elektrifiering och omställningen till fossilfritt, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

För Centerpartiet är det en självklarhet att hela landet kan kunna växa och hållas ihop, och i ett avlångt land som Sverige är transporter helt avgörande. Men idag kommer ungefär en tredjedel av våra utsläpp från transportsektorn. Vi måste göra mer för att få till utsläppsminskningarna. Just nu sker en snabb utveckling av elektrifierade fordon och farkoster, vilket på ett betydelsefullt sätt kan bidra till att fasa ut fossila bränslen. Därför finns en ökad efterfrågan på batterier.

– Stora framsteg görs hela tiden för att ställa om till fossilfritt inom transportsektorn. Och Sverige ligger idag i framkant när det gäller forskning på till exempel elektrifiering och utveckling av battericeller. Det är väldigt positivt att EU är med och stöttar den utvecklingen i Sverige, säger Rickard Nordin.

För att Sverige ska kunna fortsätta bidra med den nya teknik som krävs för omställningen har EU godkänt Sveriges ansökan om att medverka i projektet EuBatIn, European Battery Innovation, samt ett stöd på 238 miljoner kronor till Northvolt. Företaget i Västerås får pengarna för att kunna fortsätta arbetet med utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning.

– Nu behövs fler innovativa lösningar och där är en hållbar batteriproduktion en viktig pusselbit i klimatarbetet. Det ska Sverige vara stolta över och fortsätta driva på för, avslutar Rickard Nordin.

Läs mer i en intervju