Så stoppar vi fusk inom arbetskraftsinvandringen

Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sverige och för svenska företag. Men vi måste ta itu med fusket, inte minst när det gäller missbruk av arbetstillstånd inom personlig assistans. Nu går Centerpartiet fram med flera förslag för att stoppa missbruket.

– Människor som vill komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig gör Sverige till ett bättre land. Men de som missbrukar systemet måste stoppas med kraft, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

Under 2018 bidrog arbetskraftsinvandringen med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter. Det finns dock problem med missbruk av arbetstillstånd inom arbetskraftsinvandringen idag, vilket har uppmärksammats av både myndigheter och rapporter de senaste åren. En bransch som är särskilt utsatt är personlig assistans.

– Sverige har allvarliga problem med missbruk av arbetstillstånd, särskilt inom den personliga assistansen. Centerpartiet vill därför skärpa lagen och genomföra flera reformer av systemet, utöver det arbete som redan påbörjats för att minska fusket i och med arbetskraftsutredningen, säger Jonny Cato.

Arbetstillstånd inom personlig assistans utnyttjas systematiskt för bedrägerier, illegal migration, arbetskraftsexploatering, och i fall där personer får arbetstillstånd för att vara assistent åt någon som är medföljande till sökanden, och alltså ännu inte bor i Sverige. Centerpartiet föreslår nu flera nya reformer för att stoppa missbruket av systemet.

– Arbetskraftsinvandring är helt nödvändig för svenska företag, vår konkurrenskraft och för vår samhällsekonomi. Men det ska inte vara möjligt för människor att ta sig till Sverige med syfte att utnyttja välfärdssystemet, menar Jonny Cato och fortsätter:

– Vi måste införa en ny lag som gör det möjligt att avslå en ansökan när det är tydligt att andra syften än arbete ligger bakom ansökan. Vi måste också göra det lättare att återkalla uppehållstillstånd när systemet utnyttjas.

Centerpartiets förslag för att stoppa missbruket:

  • Inför en ny lag som gör det lättare att avslå en ansökan om arbetstillstånd när syftet kan anses vara ett annat än arbete, till exempel för att utnyttja välfärdssystemet.
  • Gör det lättare att återkalla uppehållstillstånd, genom skärpningar i utlänningslagen, när man i efterhand kan konstatera att syftet med ansökan inte var arbete.
  • Ta bort sekretesshindren mellan kommuner och olika myndigheter, och se över hur informationsdelningen kan förbättras. Migrationsverket ska också meddela Försäkringskassan och Polismyndigheten om man misstänker att arbetstagaren inte befinner sig i Sverige eller att arbete inte utförts.
  • Gör det lättare för arbetsgivare att kontrollera att en blivande anställd har rätt att arbeta i Sverige, eller har undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
  • En ansökan om uppehållstillstånd ska kompletteras med information om vilken brukare personen ska arbeta som personlig assistent för.
  • Stoppa så kallade ”pappersassistenter”, det vill säga personliga assistenter som inte utför något assistansarbete och i vissa fall inte vistas i samma land som brukaren.
  • Ta bort möjligheten att ge uppehållstillstånd för någon som medvetet har uppgett flera identiteter eller gett vilseledande information.