C: EU måste ta hårdare tag mot systematisk korruption

Nyligen införde EU så kallad Magnitskijsanktionslagstiftning, ett sätt att rikta personliga sanktioner mot individer som begått brott mot mänskliga rättigheter. Nu vill Centerpartiet bredda lagstiftningen så att även systematiska korruptionsbrott och penningtvätt ska ingå och utgöra grund för sådana sanktioner.

– EU får inte riskera att bli en fristad för människor som begår systematiska korruptionsbrott, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson.

Redan idag har EU på plats personliga sanktioner mot den som begår brott mot mänskliga rättigheter – så kallade Magnitskijsanktioner. Men de har aldrig använts. Personliga sanktioner är ett effektivt sätt att straffa en person som gjort sig skyldig till ett brott mot mänskliga rättigheter, men tyvärr omfattar inte dagens EU-lagstiftning systematiska korruptionsbrott eller penningtvätt. Liknande lagar som finns i USA, Kanada och de Baltiska länderna innehåller däremot systematiska korruptionsbrott. Nu vill Centerpartiet att Sverige ska verka för att EU gör det samma.

– Det finns ett tydligt samband mellan korruption och brott mot mänskliga rättigheter. EU får inte riskera att bli en fristad för människor som begår systematiska korruptionsbrott när andra länder men inte EU har med det i sin lagstiftning, säger Kerstin Lundgren.

Centerpartiet vill därför att EU:s Magnitskijlagstiftning, som alltså handlar om personliga sanktioner, ska breddas till att också inkludera systematiska korruptionsbrott och penningtvätt. En person som bidragit fysiskt, ekonomiskt eller genom systematisk korruption till kränkningar av de mänskliga rättigheterna bör hållas ansvariga enligt EU-lagstiftningen.

Med anledning av vad som har hänt i Ryssland i fallet Navalnyj är det också viktigt att snabbt använda den Magnitskijlagstiftning som redan finns, för brott mot mänskliga rättigheter.

– Nu när Magnitskijlagstiftningen är på plats sedan några månader är det viktigt att den också används, inte minst mot de personer som gjort sig skyldiga för brott mot mänskliga rättigheter mot den ryska oppositionsnpolitikern Navalnyj, säger Kerstin Lundgren.

Centerpartiet vill att Sveriges regering ska verka för:

  • Att EU:s lagstiftning också ska omfatta systematisk korruption och penningtvätt.
  • Att EU använder sig av Magnitskijsanktionerna på de individer som är ansvariga för de brott mot mänskliga rättigheter som ryske oppositionspolitikern Navaljnyj och publicisten Jurij Dmitrijev utsatts för.
  • Att EU skyndsamt tar fram en lista med namn på personer som utsatt Navaljyj för brott mot mänskliga rättigheter, och beslutar om att inrätta Magnitskijsanktioner mot dessa senast vid EU-toppmötet i mars då statsministern deltar.