C begär särskild debatt om uteblivna företagsstöd

Pandemin har slagit hårt mot svenska företag. Centerpartiet har drivit på för flera kraftfulla stödpaket under året för att arbetsgivare ska kunna behålla sina anställda och företagare inte ska förlora sina livsverk. Men många utbetalningar har uteblivit. Nu begär Centerpartiet en särskild debatt i riksdagen.

– Sedan pandemins utbrott har vi drivit regeringen framför oss för att se till att så många företag som möjligt ska ha chans att överleva coronakrisen. Varför betalas stöden inte ut? frågar vice partiledare Anders W Jonsson.

Under det senaste året har hela tolv extra ändringsbudgetar satts in utöver de sedvanliga budgetarna, med skarpa åtgärder för att stötta krisande företag i hela landet. Men tyvärr har stöden inte levererats till företagarna i den utsträckning som behövs.

– Det är ohållbart att företag i kris tvingas vänta på ersättning i flera månader. Bransch efter bransch signalerar att de går på knäna och företagare tvingas belåna hus och hem för att kunna driva verksamheten vidare, säger Anders W Jonsson.

Samtidigt kommer rapporter som varnar att kriminella ser sin chans att få kontroll över verksamheter genom att erbjuda snabba lån till företagare som inte fått ut krisstöd.

– Nu är det skarpt läge för regeringen att visa att de tar företagarnas ansträngda situation på allvar och ser till så att stöden betalas ut. Centerpartiet är beredda att skjuta till mer pengar till de handläggande myndigheterna om så krävs, säger Anders W Jonsson.

Flera av de nedstängningar som gjorts för att bekämpa smittspridningen har slagit kraftigt mot många branscher.

– Regeringen måste svara på varför det går så långtsamt att betala ut stöden. Vi begär därför att riksdagen håller en särskild debatt kring den situation som råder kring bristande hantering av stödutbetalningar, avslutar Anders W Jonsson.