Centerpartiet kräver partisamtal om Nato

I december fattade riksdagen ett beslut om att Sverige, likt Finland, ska uttala en tydlig Nato-option i vår säkerhetspolitiska linje. Det handlar om landets säkerhet framåt. Men trots att en majoritet i riksdagen nu är överens om frågan har regeringen sedan dess inte visat intresse för att förändra den svenska säkerhetspolitiska linjen.

Nu kräver Centerpartiet att regeringen bjuder in alla partier till samtal.

Försvarsberedningen har varit tydliga med att Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats, och att vi måste bygga säkerhet tillsammans med andra.

Centerpartiet vill att Sverige blir medlemmar i Nato, men inte minst är det viktigt att vi har ett väl fungerande partnerskap med Nato och våra grannländer, med en hög grad av militär samverkansförmåga. Det är också därför som Centerpartiet har drivit, och fått majoritet för i riksdagen, att Sverige måste anta en tydlig Nato-option i vår säkerhetspolitiska linje. Optionen innebär att Sverige ska hålla öppet för att vid ett hotande läge kunna ansöka om att gå in i Nato.

– Riksdagen har sagt sitt, nu ligger bollen hos regeringen att omsätta riksdagens vilja i praktisk politik. Säkerhetspolitiken är för viktig för att endast ha stöd av en minoritet av riksdagens partier, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson.

Centerpartiet kommer nu att driva på för att regeringen ska bjuda in till partiöverläggningar för att försöka komma överens om hur regeringen kan omsätta riksdagens tillkännagivande om en Nato-option i svensk säkerhetspolitisk linje och formulera en linje som har ett brett stöd i Sveriges riksdag.

– Regeringen avviker från historien när man att inte bjuder in till samtal och försöker hitta en lösning, säger Kerstin Lundgren.

Därför vill också Centerpartiet att varje ny regering lämnar en säkerhetspolitisk redogörelse, på samma sätt som man gör i Finland.

– Det skulle bli en samlad, mer synlig och tydlig redogörelse för säkerhetspolitiken som också är brett förankrad i riksdagen. Det skulle stärka politiken, vilket det finska exemplet visar, säger Kerstin Lundgren.

Centerpartiet beklagar att regeringen i sin Utrikespolitiska deklaration inte visade någon vilja till omprövning. Man fortsätter ignorera riksdagens vilja. Allra senast i den nya säkerhetsstrategin, som bör bli föremål för riksdagsbehandling, måste en säkerhetspolitisk linje presenteras som har majoritet i Sveriges riksdag.

– Tillsammans höjer vi trösklarna för en angripare genom stärkt gemensam säkerhet och förstärkt handlingsfrihet, säger Kerstin Lundgren.