C: Använd pandemilagen för att bromsa tredje vågen

Sverige måste göra mer för att bromsa en tredje våg av coronaviruset. Nu behövs hårdare restriktioner för att få ner smittspridningen, och pandemilagen måste börja användas.

– Vaccineringen är igång i hela landet och vi kan se ljuset i slutet av tunneln. Nu behöver vi göra en, förhoppningsvis, sista kraftansträngning för att hindra att människor smittas, dör eller drabbas av långtidscovid, säger partiledare Annie Lööf.

Mer än 13 00 människor har nu dött i sviterna av Covid-19 i Sverige. Samtidigt är det uppenbart att flera regioner upplever en tredje våg. I kombination med att vaccinationstakten är långsammare än väntat sprider sig nu mutationer av viruset runtom i landet. Sedan en tid tillbaka har Centerpartiet krävt att pandemilagen ska börja användas. Vi måste stänga ner mer för att rädda liv.

– Vi har vid upprepade tillfällen varnat för de stora problem som mutationerna och en låg vaccinationstakt kan åstadkomma. Det behövs skarpa rekommendationer om munskydd där det inte går att hålla avstånd. Det är tyvärr också nödvändigt att helt stänga ner verksamhet där smitta sprids. Samtidigt måste drabbade företag få snabb ekonomisk ersättning, säger Annie Lööf.

Centerpartiet menar att det redan nu är nödvändigt att helt stänga ned verksamhet där smittan sprids, med hjälp av pandemilagen. Det kan exempelvis handla om butiker, gallerior och varuhus, men även andra verksamheter. För att svenska företag ska kunna överleva krisen måste staten samtidigt se till att betala ut stödpengar till dem som drabbas. Centerpartiet driver på regeringen för snabbare utbetalningar.

– Det är ohållbart att företag i kris kan tvingas vänta på ersättning i flera månader, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill också att en pandemisamordnare ska utses, som ska ha ansvar för samverkan mellan regeringen och landets regioner. Idag har Folkhälsomyndigheten det ansvaret, men i praktiken har det inte fungerat.

– Det är uppenbart att regeringen brister i sin samordning med regionerna. Sverige behöver istället en pandemisamordnare som kan ha direktkontakt med regionerna, vara snabbfotad, och skapa sig en helhetsbild över hur behoven ser ut, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson.

Pandemisamordnarens uppdrag bör bland annat innehålla en nationell informationskampanj om vaccineringen, nationell utbildning för ordinationsrätt, och samordning kring smittspårning och kring vaccinationslogistik med de olika bokningssystem som finns.

– Man sätter inte på sig säkerhetsbältet när man redan krockat. Regeringen måste agera, de måste ta ansvar för Sverige nu, säger Anders W Jonsson.

Se Annie Lööf i Agenda

Läs mer i en intervju med Anders W Jonsson