Centerpolitiker: För en mer jämställd framtid

Internationella kvinnodagen 2021, bilder på Centerpartiets kvinnliga politiker

Under internationella kvinnodagen fylldes Centerpartiets sociala medier av 24 centerpolitikers egna ord i frågor om jämställdhet, kvinnor i ledarskap och vad liberal feminism innebär.

”Det handlar om att du och jag behöver agera för att skapa det samhälle som vi vill se, ett jämställt samhälle där både män och kvinnor är trygga och har möjligt att leva ut sin fulla potential,” skriver Annie Lööf i sitt inlägg.

Från klockan 00.01 på måndagen 8 mars och 24 timmar framåt lades ett inlägg ut varje timma på Centerpartiets Facebooksida och Instragram, för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen.

Partiledare Annie Lööf, riksdagsledamöter, Europaparlamentariker och andra företrädare för centerrörelsen fick genom bild och egna ord lyfta fram frågor om jämställdhet.

”Rösträtten fick vi inte utan möda för 100 år sedan. Att våra röster ska vara lika värda och lika hörda, inte bara i vallokalen, kräver också ett fortsatt målmedvetet arbete,” skriver Annika Qarlsson, jämställdpolitisk talesperson.

”Jag är stolt över att tillhöra ett parti som haft fler kvinnliga företrädare än något annat. Jag är stolt över att alla borgerliga ungdomsförbund idag leds av kvinnor. Men för att den utvecklingen ska fortsätta behöver alla som är del av den feministiska kampen sätta ner foten mot hatet,” skriver Ida Alterå, ordförande för Centerpartiet Ungdomsförbund.

"Att det finns fler kvinnor på höga positioner inom arbetslivet är en avgörande faktor för att skapa en arbetsmarknad som är inkluderande och som speglar samhället," skriver Sofia Jarl, ordförande för Centerkvinnorna.

"För mig är det viktigt att kunna lyfta, syna och övervinna de hinder som många kvinnor fortfarande möter när de vill inta en ledarskapsposition, eller egentligen redan när de börjar att engagera sig," skriver Julia Eriksson, ordförande för Centerstudenter.

”Hoppfullt ledarskap är något vi behöver mer av. En riktig ledare ska inte ställa olika grupper emot varandra och på så sätt bidra till ökade klyftor – utan snarare presentera svaren på samhällsutmaningarna utifrån människans bästa,” skriver Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani.

Gå gärna in på vår Facebooksida och Instagram för att dela och gilla!

Alla inlägg finns samlade här