C: Bekämpa matfusket med en kontrollstyrka

Det organiserade livsmedelsfusket är ett växande problem i Sverige. Varor säljs under falskt namn, märks om med nytt bäst-före-datum och livsmedelsverksamheter drivs utan registrering. Nu vill Centerpartiet att en kontrollstyrka tillsätts. 

– Svensk livsmedelskontroll saknar förutsättningar för att hantera fusket och kriminella verksamheter kan agera nästintill ostört, säger Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson.

Livsmedelsverket uppger att matfusket motsvarade runt 8,9 miljarder kronor 2018. Vinsten för en lastbil med utgånget godis som smugglas över Öresundsbron för försäljning uppskattas till omkring 700 000 kronor. Fusket utgör en stor risk för medborgarna, som mildast riskerar att betala för felaktiga varor, och som värst riskerar att få i sig hälsofarlig mat.

– Fusket finansierar ofta annan brottslig verksamhet. Det finns flera exempel på att organiserat livsmedelsfusk har koppling till olovliga boenden, människohandel, välfärdsbrott och vapengömmor, säger Kristina Yngwe.

C vill att en kontrollstyrka tillsätts

Centerpartiet föreslår att en statlig kontrollfunktion på Livsmedelsverket ska tillsättas, med fokus på systematiskt livsmedelfusk. Som ett första steg behövs en utredning för att få en överblick av hur kontrollstyrkan kan organiseras, och för att se till att samarbetet med kommunerna fungerar väl.

– Det vilar idag ett alldeles för stort ansvar på kommunerna. Fusket är ofta organiserat och sträcker sig över både kommun- och landsgränserna. I slutändan innebär livsmedelsfusket att konkurrensen snedvrids och att de livsmedelsproducenter som sköter sig drabbas, fortsätter Kristina Yngwe.

Malmö Stad har under tre år gjort en riktad insats mot organiserat livsmedelsfusk, och har under denna tid hittat drygt 150 oregistrerade verksamheter, 130 ton osäkra livsmedel och 100 verksamheter har stängts, belagts med saluförbud eller förelagts vite.

I Stockholms stad gjordes under 2020 ett så kallat fuskprojekt i Årsta industriområde. Bland annat upptäcktes omärkt kött, förfalskad dokumentation som sannolikt handlar om stöldgods, oregistrerade verksamheter och utgången mat som märkts om.