Nu ska reseföretagen få bättre stöd

Svenska reseföretag har haft det oerhört svårt under pandemin. Eftersom lagen för resegarantier inte är anpassad efter stora kriser har branschen påverkats extra hårt. Nu blir Centerpartiets förslag om att utreda lagen verklighet, med målet att ge branschen bättre förutsättningar under kriser.

– För att få svensk ekonomi på fötter igen har resebranschen en jätteviktig roll. Nu ska vi se till att både företag och resenärer får ersättning, säger Ola Johansson, ledamot i civilutskottet.

Pandemin har blottat många brister i systemet för resegarantier, och reseföretagen har drabbats hårt under året. Ett problem är att lagen bara medger återbetalning av biljettkostnader om arrangören gått i konkurs. Det är tydligt att hela systemet måste ses över, och därför har Centerpartiet drivit igenom en ny utredning i riksdagen. Samtliga partier ställde sig bakom förslaget.

– Den nuvarande resegarantilagen är inte anpassad efter händelser som pandemier. Reseföretagen har under lång tid lidit av att de samtidigt som bokningar uteblivit helt, behövt återbetala resor som de förbjudits att genomföra, säger Ola Johansson.

Centerpartiet vill bland annat att ytterligare finansiering kommer på plats, till exempel i form av en branschfinansierad stödfond, som kan användas för återbetalning av resor som har ställts in på grund av extraordinära omständigheter som naturkatastrofer, pandemier och krigssituationer.

– Nu ska vi se till att både företag och resenärer ska få ersättning när resor inte kan bli av under stora kriser, säger Ola Johansson.

Civilutskottet vill även att det utreds om flygbiljetter skall omfattas av resegarantier.