C: Nu blir Europa en fristad för HBTQI-personer

Nu har Europaparlamentet med stor majoritet röstat för att göra EU till en frihetszon för HBTQI-personer, en markering mot Polen och Ungerns ökade diskriminering mot gruppen. Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani är nöjd med beslutet.

– Homofoba åsikter hör hemma på historiens soptipp, säger Abir Al-Sahlani.

Polen har nyligen utropat motsvarande en tredjedel av landet till HBTQI-fria zoner. Det betyder att ”HBTQI-ideologi” inte är välkommen i vissa områden och att prideparader och andra HBTQI-evenemang är förbjudna. Även Ungern anammar en liknande retorik, där landets premiärminister Victor Orbán har startat en kamp mot det han kallar HBTQ-galenskap. Nu markerar Europaparlamentet mot utvecklingen genom att utropa hela EU till en frihetszon.

– Signalpolitiken är oerhört viktig – människor i Ungern och Polen ska veta att vi står bakom dem och att vi står upp för mänskliga rättigheter. Homofoba åsikter hör hemma på historiens soptipp. Om man som i Polen eller i Ungern är så starkt emot HBTQI så är EU fel klubb att vara med i, säger Abir Al-Sahlani.

En konkret möjlighet som EU-kommissionen har för att utöva påtryckningar för mänskliga rättigheter är att använda sig av den nya rättsstatsmekanismen. Det innebär att EU kan hålla inne med EU-finansiering om en medlemsstat inte följer grundläggande mänskliga rättigheter.

– Jag tycker att EU-kommissionen är för slapphänta här. Om de på riktigt tog ifrån Polen eller Ungern EU-finansieringen för att de inte respekterar mänskliga rättigheter tror jag att vi skulle se snabba åtgärder med att plocka bort de här HBTQI-fria zonerna, säger Abir Al-Sahlani.