Nu sänks kostnaderna för småföretagare ytterligare

Många företag har drabbats oerhört hårt under pandemin. Inte minst har det påverkat mindre företags möjlighet att anställa. Flera krisstöd har satts in under året, och nu ska sänkningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda tillfälligt breddas till att gälla för upp till två personer.

– Vi måste stötta Sveriges livskraftiga företag. Deras möjlighet att anställa är en nyckel för att återstarta ekonomin och skapa nya jobb, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomiskpolitisk talesperson.

Ett år har gått sedan pandemin först kom till Sverige och påverkade hela samhället. För många svenska företag har det inneburit en kamp för att bara kunna överleva krisen. Centerpartiet har varit pådrivande i att få på plats flera kraftfulla krisstöd, inte minst riktat till småföretagare.

– Trots att vi fortfarande är mitt inne i pandemin måste vi samtidigt blicka framåt och se till att vi kan återstarta Sveriges ekonomi och att fler människor har ett jobb att gå till, säger Rickard Nordin.

Från 1 juli 2021 till 31 december 2022 kommer en tillfällig breddning av reglerna för arbetsgivaravgifter att gälla. Företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person kommer under perioden att ha rätt till en kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften. Bara ålderspensionsavgiften ska betalas.

– Det här är en insats för att återstarta ekonomin, och handlar om en breddning av ett förslag som infördes redan under 2020. Då fick småföretag kraftigt sänkt arbetsgivaravgift för sin första anställda, nu kommer det alltså att gälla för upp till två anställda, förklarar Rickard Nordin.