Så ska fler företag producera egen el

Nu ska det bli mer lönsamt för företag som vill producera egen el, genom till exempel solceller. Genom att göra kriterierna för slopad skatt på egen elproduktion mer generösa ser vi till att fler företag satsar på förnybar och egenproducerad el.

– Grön teknik behövs för klimatet. Ju fler företag som producerar fossilfri energi, desto mer minskar utsläppen, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

För att klara klimatmålen är det avgörande att fler företag runtom i landet ställer om till förnybara och fossilfria alternativ. Nu vill Centerpartiet, Liberalerna och regeringen att undantaget från energiskatt för egenproducerad el breddas, genom höjda effektgränser. Det innebär att fler kommer att slippa betala energiskatt för den el som produceras i till exempel mindre solanläggningar, för användning på samma plats.

– Ekonomiska incitament för företag att börja producera egen el är ett viktigt steg i rätt riktning. Vi måste ta bort hinder för förtag som vill välja grönare alternativ, säger Rickard Nordin.

Förändringen kan börja gälla redan från 1 juli i år. De nya effektgränserna föreslås vara 500 kilowatt för elektrisk kraft från sol, 250 kilowatt för elektrisk kraft från vind eller vågor, och 100 kilowatt i övriga fall.

– Det här är smart grön politik som ger effekt både på klimatet och företagens ekonomi., säger Rickard Nordin.

Läs mer i Ny Teknik