Se över reglerna för hästnäringen

Hästföretagarnas villkor måste förbättras. Centerpartiet driver på för att ändra skattereglerna för hästnäringen och se över nuvarande regelverk.

– Lagstiftningen har inte hängt med i hästnäringen. Den är inte anpassad till hur det faktiskt ser ut idag och därför behövs en ordentlig översyn av alla regler, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson.

Hästnäringen omsätter nära 300 miljarder kronor i Sverige, med omkring 17 000 heltidsanställningar. Per Åsling ställde nyligen en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson om näringens utmaningar, men är inte nöjd med svaret.

– Det är viktigt att det finns lagar och regler som är förutsägbara, tydliga och långsiktiga. Så är det inte i nuläget, säger Per Åsling.

”Det finns en problematik i att hästnäringen i dag inte har samma acceptans som andra gröna näringar. Hästen likställs inte med andra djur inom lantbruket, vilket visar sig i regler och myndighetstolkningar där hästen särbehandlas. Inte minst synen på hästar i EU:s gemensamma jordbrukspolitik behöver ändras för att hästföretagande ska värderas på samma sätt som annan djurhållning inom lantbruket” skriver Åsling i sin frågeställning till finansminstern.

Spelreglerna måste vara samma för hästföretagare i Sverige som i andra EU-länder.

– Att vara hästföretagare i Sverige ska inte vara mindre fördelaktigt, avslutar Per Åsling.