Coronastöden till svenska företag förlängs

Nu förlängs flera stöd för att stötta svenska företag under en kritisk period av pandemin. För att rädda jobb och lindra de ekonomiska konsekvenserna för företag förlängs både omställningsstödet till drabbade företag och omsättningsstödet till enskilda firmor, till och med juni 2021. Stödet för korttidsarbete är sedan tidigare också förlängt till och med juni.

– Även om vaccineringen är igång är pandemin inte över. Att svensk ekonomi och de krisdrabbade företagen kommer på fötter igen är helt avgörande för Sveriges framtid. Det är därför glädjande att kunna berätta att vi förlänger företagsstöden fram till sommaren, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

Syftet med företagsstöden är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som drabbar många svenska företag. För att fler företag ska klara sig genom pandemin och fler människor ska kunna behålla sina jobb har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen kommit överens om att förlänga omställningsstödet och omsättningsstödet.

Genom de olika stöden kan aktiebolag, enskilda firmor samt handels- och kommanditbolag få ersättning för förlorad omsättning.

– Det är hos de svenska företagen som jobb och innovationer skapas, vilket kommer vara avgörande för Sverige när vi kommer ut ur pandemin. Nu är det viktigt att företagen får det andrum som krävs för att hålla ut under tiden som befolkningen vaccineras. Vi följer utvecklingen noga och är redo att fatta snabba beslut om läget förändras, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet fortsätter att driva på regeringen för att stöden ska betalas ut så fort som möjligt.

Läs mer i Dagens Nyheter