Skydda barnen genom digitala husrannsakningar

Brott mot barn på nätet måste bekämpas med kraft. Det är nu klart att Sverige skriver under den så kallade Budapestkonventionen, ett europeiskt samarbete för att bekämpa IT-relaterad brottslighet – men även svensk lag måste skärpas ytterligare. Centerpartiet driver på för att digitala husrannsakningar ska kunna genomföras av polisen.

– Svensk lag måste vara relevant utifrån hur det digitala landskapet faktiskt ser ut, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Vi lever i en alltmer digital värld, vilket ställer nya krav på vårt rättsväsende. Centerpartiet välkomnar att Sverige nu skriver under en europeisk konvention om IT-relaterad brottslighet, Budapestkonventionen. Den innebär ett större internationellt rättssamarbete för att bekämpa IT-relaterade brott, bland annat när det gäller sexuella övergrepp på barn och kvinnor.

– Det är glädjande att Sverige nu ansluter sig till samarbetet, men det är oacceptabelt att processen tagit 20 år. Både organisationer och brottsbekämpande myndigheter har sedan länge tryckt på för det här, säger Johan Hedin.

Budapestkonventionen är ett steg framåt, men det behövs nationell lagstiftning för att på allvar komma åt problemen. 2017 presenterade en statlig utredning förslag på lagändringar som skulle ge polisen möjlighet att säkra bevis som lagrats digitalt. Men inget har hänt sedan dess, vilket innebär att personer som dömts för barnpornografi och våldtäkt kan behålla digitalt övergreppsmaterial som lagrats digitalt.

Centerpartiet har tidigare lyft behovet av att i polisutredningar kunna göra husrannsakan i molnet eller av ett användarkonto – snarare än bara i den fysiska utrustning som hittas där man gör husrannsakan.

– Allt för ofta lagstiftar vi efter gårdagens utmaningar. Det räcker inte. Ett sexuellt övergrepp på ett barn kan spridas över världen på några enstaka sekunder. Lagstiftningen måste vara relevant utifrån hur det digitala landskapet ser ut i idag, avslutar Johan Hedin.