Kerstin Lundgren: "Skärp tonen och sanktionerna mot Belarus”

Idag är det Belarus frihetsdag. För Centerpartiet är det självklart att Sverige och EU behöver öka trycket på landets regim, för att stå upp för demokratin och för de mänskliga rättigheterna i Belarus. Inte minst måste Sveriges utrikesminister verka för hårdare och bredare sanktioner mot de ansvariga.

– Utrikesministern måste ställa krav på att EU bekämpar systematisk korruption och penningtvätt i Belarus med kraft, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson.

Samtidigt som Belarus frihetsdag uppmärksammas så samlas Europeiska rådet, där statsminister Stefan Löfven deltar. Centerpartiet har inför mötet krävt att utrikesministern ska verka för hårdare och bredare sanktioner mot de ansvariga i Belarus, för det illegitima valet och för övervåldet mot civila och journalister. Sverige måste ställa krav på att EU:s Magniskijregelverk breddas, för att bekämpa systematisk korruption och penningtvätt.

– Sanktionerna gör liten nytta om de inte träffar de som faktiskt är anvariga. Sverige och EU måste skärpa tonen mot Belarus regim, säger Kerstin Lundgren.

Centerpartiet vill också att regeringen genom EU ska öka trycket på regimen så de politiska fångarna släpps. Flera gripanden av journalister och civila har ägt rum. Tiotusentals personer har gripits sedan 2020 och ännu fler har trakasserats och hotats. Nu finns hundratals politiska fångar, varav en är Maria Kolesnikova.

– Hittills har regeringen inte agerat tillräckligt kraftfullt. Kravet på att de politiska fångarna ska släppas fria måste drivas tydligt från EU. Det är dags för regeringen att agera, säger Kerstin Lundgren.