C: EU måste stå upp för demokratin

EU måste göra mer för att se till att alla medlemsländer är demokratiska och rättssäkra. Det är inte acceptabelt att länder som Ungern och Polen kan få pengar av EU när de bryter mot vissa demokratiska principer. Det nya demokratilåset måste börja användas nu, det kräver Europaparlamentet.

– Nu slår vi på den stora trumman och kräver handling, säger Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani.

Under de senaste åren har flera rättstatsprinciper åsidosatts i bland annat Ungern och Polen. EU enades under 2020 om ett demokratilås, där EU kan hålla tillbaka utbetalningar av stöd till länder som inte möter kraven. Men frågan har stött på patrull och EU-kommissionen verkar inte vilja göra verklighet av de nya reglerna innan EU-domstolen har sagt sitt. Nu kontrar Europaparlamentet och kräver att kommissionen agerar.

– EU är inte en bankomat för oligarker med bra kontaktnät. Vi har ett demokratilås som är klappat och klart att börja använda, så att EU kan frysa pengar till regimer som åsidosätter rättsregler. Det är dags att kommissionen vågar använder det, säger Abir Al-Sahlani.

Europaparlamentet har nu enats om att EU-kommissionen måste göra verklighet av demokratilåset, som kopplar ihop EU-stöd med demokrati och rättsstatsprinciper i medlemsländerna. Om inget görs innan den 1 juni kommer parlamentet vidta rättsliga åtgärder.

– Nu slår vi på den stora trumman och kräver handling. Det finns ett brett stöd bland människorna i Europa att EU-pengar ska villkoras med en respekterad rättsstat och demokrati, men om vi inte agerar snabbt nog så kommer samma människor förlora sin tro på unionens förmåga att bekämpa korruption. Om inte EU-kommissionen agerar senast den 1 juni så kommer vi i Europaparlamentet vidta rättsliga åtgärder, säger Abir Al-Sahlani.