Budgetsatsning för att få fler unga i jobb

Pandemin har slagit skoningslöst mot ungas möjlighet till anställning och extrajobb. Nu sänks arbetsgivaravgifterna ytterligare för företag som anställer unga upp till 23 år. Sänkningen görs i vårbudgeten och kommer att gälla under hela sommaren.

– Vi behöver fortsätta stötta Sveriges företag. Samtidigt måste vi ge landets unga möjlighet till jobb och försörjning genom krisen, säger partiledare Annie Lööf.

Arbetslösheten för Sveriges unga är idag alarmerande hög och pandemin har förvärrat situationen för många. Dessutom är de företag som har det allra tuffast de som ofta anställer unga. Sedan tidigare har Centerpartiet fått igenom sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Nu presenteras ytterligare en sänkning i den kommande vårbudgeten, så att arbetsgivaravgifterna halveras under sommarmånaderna. Under juni, juli och augusti betalar företag enbart ålderspensionsavgiften för alla unga upp till och med 23 år.

– Läget på arbetsmarknaden är akut och vi ser hur ungdomsarbetslösheten ökar. En egen försörjning är en viktig väg in i vuxenlivet, en nyckel till att skaffa sin första bostad och fylla CV:t med de där raderna som leder till nästa jobb, säger Annie Lööf.

Landets företag har haft ett tufft år och några av de branscher som drabbats hårdast av pandemin är de som ofta anställer unga. Det handlar inte minst om butiker, restauranger och andra inom besöksnäringen.

– Utan företagen stannar Sverige och just nu ser det nattsvart ut för många av våra företagare. Vi måste göra vad vi kan för att för att de företag som drabbats under pandemin håller sig på fötter genom den här krisen, säger Annie Lööf.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under juni, juli och augusti. Det omfattar personer som fyller 19 år någon gång under året, och upp till en ålder där personen fyller 23 år någon gång under 2021. En nedsättning till 10,21 procent gäller redan för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den ändringen infördes 2019.

Läs mer i en intervju i DN