Flera krisstöd till företag förlängs

Svenska företag kommer fortsatt få hjälp med sina sjuklönekostnader, för att kompensera för de ökade sjukskrivningarna. Dessutom förlängs stödet till särskilt drabbade företag som inte kunnat bedriva verksamhet på grund av restriktionerna.

– Nu ser vi till att förlänga viktiga stöd, inte minst så att Sveriges företag fortsatt kan få hjälp med sjuklönekostnaderna i sommar, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

Pandemin är långt ifrån över och vi måste göra mer för att få ner smittspridningen. Samtidigt har många företagare det svårt, med ökade sjukskrivningar bland anställda och med stora tapp i omsättning.

Stödet för höga sjuklönekostnader förlängs

Nu är Centerpartiet överens med Liberalerna och regeringen om att förlänga stödet för höga sjuklönekostnader fram till 30 juni. Det innebär att staten fortsatt kommer att ge ersättning till företag för de ökade sjukskrivningarna som följt av pandemin.

– Vi måste göra mer för landets företagare som fortfarande har det oerhört svårt. Att staten täcker upp för sjuklönekostnader är en stor lättnad, särskilt för de mindre företagen, säger Rickard Nordin.

Företag som drabbats av restriktioner kompenseras

Ett annat stöd som förlängs är det förstärkta omställningsstödet, som riktas till företag som tappat kraftigt i omsättning på grund av coronarestriktionerna. Stödet kommer att förlängas i nio månader och ersätter en andel av ett företags fasta kostnader, beroende på hur stort omsättningstappet som orsakats av restriktionerna är.

– Vissa företag har inte har kunnat bedriva någon verksamhet alls på grund av restriktionerna. I de fallen kan de därför få upp till 100 procent av sina fasta kostnader i kompensation. I andra fall kan det handla om stöd för upp till 75 procent. Vi måste se till att fler företag överlever krisen, och här handlar det om att en del i praktiken fått näringsförbud under pandemin, säger Rickard Nordin.

Läs mer i en intervju med Rickard Nordin