Hyresstödet förlängs till och med juni

Rickard Nordin

Det hyresstöd som tidigare satts in med anledning av pandemin kommer att förlängas fram till 30 juni. Med en ökad smittspridning är det viktigt att fortsatt hjälpa drabbade företag med deras fasta utgifter.

– Många företag har sett sina intäkter minska kraftigt, samtidigt som de har kvar sina fasta utgifter. Där kan hyresstödet vara en stor hjälp, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

Den ökade smittspridningen i samhället innebär att många företag fortsatt har det svårt. Lokalhyresstödet sattes in redan i april 2020 och återinfördes och förstärktes i januari i år. Nu förlängs stödet fram till 30 juni. En hyresvärd som väljer att sänka hyran för hyresgäster i utsatta branscher kan få upp till 50 procent av den nedsatta fasta hyran tillbaka i stöd.

– Tvingas ett företag i konkurs så förlorar även hyresvärden på det. Här har vi sett hur ett bra samspel mellan stat, hyresvärd och hyresgäst kan hjälpa fler företag att behålla sin verksamhet även under pandemin, säger Rickard Nordin.

Lokalhyresstödet togs särskilt fram för att hjälpa företag i utsatta branscher, såsom butiker, restauranger eller andra verksamheter som är beroende av konsumenter. Stödet är ofta extra viktigt för företag som har svårt att passa in i mallen för andra krisstöd, såsom nystartade företag.

Nu är det viktigt att de som ansöker om ersättning och stöd också får utbetalningarna, vilket Centerpartiet drivit på för.

– Vi har sett hur företag i utsatta branscher verkligen kämpar för att överleva. Det är helt nödvändigt att utbetalningar av krisstöd görs snabbt. Det är nu pengarna behövs, inte efter att krisen är över, avslutar Rickard Nordin.

Läs mer i en intervju med Rickard Nordin