C: EU:s företag behöver liberal politik och mer digitalisering

Europas företag behöver mer liberal politik och uppdaterade lagar kring det digitala, när en ny industristrategi nu tas fram. Annars riskerar Europa att hamna på efterkälken, menar Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner.

– Företagen behöver ännu enklare regler och bättre konkurrens, tillsammans med mer frihandel och öppenhet mot omvärlden, säger Abir Al-Sahlani.

Inom de kommande veckorna kommer en ny industristrategi att presenteras av EU-kommissionen, något som den svenska regeringen stödjer. Centerpartiet välkomnar att en ny strategi tas fram, men tyvärr är industripolitiken som föreslås gammalmodig och kommer inte att förbättra för svenska och europeiska företag. Istället är det viktigt att Europa vågar gå framåt med en inre marknad som fungerar ordentligt för såväl företag som människor.

– EU kommer förlora om vi försöker konkurrera med Kina på Kinas villkor. Och vi kommer förlora om vi fortsätter ignorera de verkliga problemen på EU:s inre marknad – hårda regleringar som orsakar minskad konkurrens och regelverk som skapar trösklar för företag att ge sig in i leken, säger Abir Al-Sahlani, gruppledare för Centerpartiet.

I flera år har siffror pekat på att en digitalisering av ekonomin och en utveckling av tjänstesektorn är det viktigaste för Europas konkurrenskraft.

– Den modell som är byggd på fri konkurrens, öppna marknader och en tro på teknikneutralitet och att de bästa innovationerna vinner – denna vision för EU har en allt minskande hejaklack, säger Emma Wiesner, ledamot i EU:s energi- och industriutskott.

Läs mer i Dagens Industri