Budgetsatsning för en starkare landsbygd

Landsbygdsprogrammet kommer att förstärkas med 417 miljoner kronor i vårbudgeten. Svenskt jordbruk ska bli mer konkurrenskraftigt och förutsättningarna för fler hållbara investeringar ska öka.

– För Centerpartiet är det helt avgörande att vi fortsätter investera i en levande landsbygd och ett hållbart jordbruk, säger partiledare Annie Lööf till TT.

Det svenska landsbygdsprogrammet utökas med 417 miljoner kronor i vårbudgeten för 2021. I och med ökningen kommer landsbygdsprogrammet totalt att omfatta över 48 miljarder kronor för perioden 2014–2022.

– Att vi säkrar mer resurser för att stärka landsbygdens fortsatta utveckling, det är viktigt för hela Sverige. Inte minst för att människor och företag i hela landet ska ha chansen att återhämta sig efter pandemin, säger Annie Lööf.

De nya satsningarna ska stärka förutsättningarna för ett långsiktigt och hållbart jordbruk, och det ska göras fler investeringar i en ökad digitalisering och automatisering. Jordbruksverket har också lyft fram att det behövs mer resurser till viktiga åtgärder så som täckdikning, dränering, strukturkalkning och vildsvinsstängsel.

– Det här är ett viktigt tillskott som bygger vidare på miljardsatsningarna på landsbygden som vi presenterade i höstas. Då förlängde vi landsbygdsprogrammet genom att skjuta till 4,3 miljarder och gjorde dessutom rekordstora investeringar på viktig infrastruktur, avslutar Annie Lööf.

Budgetsatsningen bygger på en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen.

Läs mer i en intervju med Annie Lööf

Miljardsatsningar på landsbygden 2020