Mer pengar till ägare av fjällnära skog

Peter Helander, riksdagsledamot Centerpartiet

För Centerpartiet är det självklart att svenska skogsägare ska kompenseras för sitt viktiga arbete. I vårbudgeten går ytterligare 365 miljoner kronor till att ersätta dem som nekats avverkningstillstånd av fjällnära skog.

– Sveriges skogsägare gör ett ovärderligt jobb och nu ser vi till att de får ordentlig ersättning, säger Peter Helander, talesperson i skogsfrågor.

Skogen är inte bara viktig för svensk ekonomi och för jobben på landsbygden. Den ger oss också förnybar energi, vilket är otroligt betydelsefullt i arbetet med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men skogsnäringen behöver bättre villkor. En del av detta är att kompensera skogsägare som nekats tillstånd att avverka fjällnära skog. I vårbudgeten avsätts 365 miljoner till detta, under 2021.

– Vi behöver se till att vi har en välmående skogsnäring och ett hållbart skogsbruk, inte minst när det gäller en ökad rättssäkerhet för alla de skogsägare som gör ett enormt viktigt jobb runtom i landet, säger Peter Helander.

Under 2020 slogs det fast i mark- och miljööverdomstolen att skogsägare kan nekas avverkningstillstånd i fjällnära skogar, till exempel med anledning av höga naturvärden, och att de då ska ersättas. Skogsstyrelsen har i uppdrag att ersätta de skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skogar.

– Det är fullt rimligt att Skogsstyrelsen betalar ut ersättning till de skogsägare som drabbas av förbud om avverkning, säger Peter Helander.

Läs mer i en intervju i ATL