Budgetsatsning för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Nu ser vi till att öka resurserna för att stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, prostitution och människohandel. Ytterligare 37 miljoner i vårbudgeten ska gå till att förebygga och bekämpa våld och förtryck under pandemin.

– Vi måste göra mer för att utsatta kvinnor och barn inte ska tvingas leva med våld och förtryck i Sverige, säger partiledare Annie Lööf.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största jämställdhetsproblem. Under pandemin har våld i nära relationer ökat, och vi vet att våld och förtryck mot utsatta ofta ökar i samband med samhällskris, isolering, arbetslöshet och ekonomisk oro. Utsatthet inom prostitution och människohandel har också ökat under året.

Därför förstärks nu arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt prostitution och människohandel, med en satsning på ytterligare 37 miljoner kronor i vårbudgeten.

– Det är fruktansvärt att så många i Sverige utsätts för sexuellt våld och våld som sker i hemmet. Vi måste göra mer och en viktig del är det förebyggande arbetet, samtidigt som vi måste se till att de som faktiskt utsätts snabbt kan få skydd och stöd, säger Annie Lööf.

Förutom satsningen på 37 miljoner går också 140 miljoner i vårbudgeten till att stärka civilsamhällets och olika organisationers arbete med att hjälpa barn, människor som utsätts för våld och de mest socialt utsatta i samhället. Möjligheten att till exempel få stöd från en barn- eller kvinnojour kan vara livsavgörande.

– Under en kris drabbas de redan utsatta allra mest. Risken för att en person som har utsatts för våld i en nära relation ska utsättas igen är också väldigt hög. Därför är det oerhört viktigt att vi jobbar med flera åtgärder för att öka skyddet för våldsutsatta, ge jourer långsiktiga förutsättningar, se till att det finns stödlinjer och överlag stärka skyddsnätet, säger Annie Lööf.