Abir Al-Sahlani: "Korrupta regeringar måste straffas"

Flera EU-länder har under lång tid trotsat unionens värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani vill nu att EU använder de verktyg som finns för att straffa de korrupta regeringarna.

EU antog regler i oktober 2020 som gör det möjligt att stoppa utbetalningar från EU:s budget till medlemsländer som inte följer rättsstatsprincipen, den så kallade rättsstatsmekanismen. Trots att mekanismen nu finns på plats så används den inte.

– I Europa 2021 finns det tyvärr medlemsstater som, trots att de har förbundit sig till att följa EU:s värderingar, inte drar sig för att överträda och inskränka både rättsstatsprincipen, medierna och sina medborgares mänskliga rättigheter, menar Abir Al-Sahlani.

Centerpartiet har därför drivit på för att vidta rättsliga åtgärder mot EU-kommissionen om de inte använder sig av mekanismen. En överväldigande majoritet i Europaparlamentet nu har röstat för kravet.

– Sveriges regering måste nu å sin sida se till att sätta hård press på rådet för att mekanismen ska tas i bruk. Länder som Ungern och Polen ska inte kunna använda EU som en bankomat – med svenska skattemedel. Om inte regeringen sätter hårt mot hårt här – vilken trovärdighet har då EU – eller Sverige, när det kommer till demokrati och mänskliga rättigheter, säger Abir Al-Sahlani

Läs mer i en artikel