C: Mänskliga rättigheter måste garanteras i avtal med Kina

När EU-parlamentet snart ska behandla EU:s investeringsavtal med Kina måste de mänskliga rättigheterna garanteras, anser Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani.

– Om Kina vill ha ett värdefullt avtal med EU så måste de visa att man slutar förfölja, tortera och systematisk diskriminera landets minoriteter. Allt annat vore ovärdigt.

Mellan en till två miljoner uigurer har placerats i ”omskolningsläger” i Kina. Vittnesmål om övergreppen ringar tätt, och många som har tagit ställning tystas eller hotas. Företag, däribland svenska H&M, har blivit bojkottade och ledande europeiska diplomater har sanktionerats.

EU ska nu ta fram ett investeringsavtal med Kina, med syfte att öka handeln mellan regionerna. Centerpartiet kräver att avtalet villkorar att Kina följer de mänskliga rättigheterna.

– Vi vill att EU ökar sin handel med övriga världen och det är positivt att EU är den första aktören i världen som sluter ett investeringsavtal med Kina som binder regimen till att öka investeringar i grön, hållbar tillväxt och till att följa Parisavtalet. Men det kan inte ske till vilket pris som helst, säger Abir Al-Sahlani.

– Centerpartiet kommer att ta fajten för att avtalet, utöver hållbar utveckling, också villkorar respekt för mänskliga rättigheter och att Kina följer konventioner som finns om tvångsarbete.

Intervju med Abir Al-Sahlani i UNT