En vårbudget som ger Sverige mer stabilitet

Vårbudgeten för 2021 är nu presenterad, tillsammans med en extra ändringsbudget. Viktiga satsningar görs på landsbygden, för klimatet och på att stötta svenska företag och stärka sjukvården.

– Centerpartiet har i budgetförhandlingarna varit garanten för jobb, företagande och framtidstro. Nu behöver Sverige stabilitet för att komma framåt, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

Coronapandemin har skapat en stor osäkerhet i samhället, inte minst inom vården och äldreomsogen men också för enskilda människor och många av landets företag. När årets vårbudget presenteras finns därför flera satsningar för att ta Sverige genom krisen. Coronastöden till landets företag förlängs, för att rädda fler jobb och se till att så många som möjligt kan överleva krisen.

– Vi sänker arbetsgivaravgiften kraftigt för alla unga upp till 23 år i sommar, vi förbättrar och förlänger krisstöden, vi ger vården sju miljarder mer för att hantera pandemin och vårdskulden, samt ser till att landsbygdsprogrammet utökas, säger partiledare Annie Lööf.

– Pandemin sätter mycket på prov. För oss är det tydligt att det är bättre att investera nu än att reparera sen, eftersom det är stabilitet som kommer få Sverige på fötter igen, säger Rickard Nordin.

Vården får ett tillskott på två miljarder för att klara av covid 19-patienter samt den vård som blivit uppskjuten på grund av pandemin. 1,7 mijarder extra går till vaccineringen, tillsammans med en satsning på ökad testning och smittspårning. Fler satsningar på vårdområdet görs också.

Landsbygdsprogrammet förstärks dessutom med 417 miljoner ytterligare i årets vårbudget, som bygger vidare på de 4,3 miljarder som satsades i höstas.

– För Centerpartiet är det en självklarhet att vi måste investera mer för att se till att man kan bo och verka i hela Sverige och att vi har en levande landsbygd. Det är bra för hela Sverige, säger Rickard Nordin.

Några av budgetsatsningarna:

Satsningar på jobb och företag

Företagsstöden förlängs. Att vi kunnat förlänga och förbättra krisstöden har varit avgörande för att skapa en viss stabilitet i den pågående pandemin, och för att rädda jobb.

Det satsas också på matchingstjänster för att fler som söker jobb snabbare ska få hjälp att hitta arbete, med hjälp av fristående jobbförmedlare.

Sänkta arbetsgivaravgifter för företag som anställer unga

Unga har drabbats skoningslöst av pandemin, och de företag som anställer unga finns till stor del inom branscher som drabbats värst av pandemin. Nu sänks arbetsgivaravgifterna kraftigt för unga upp till 23 år.

Landsbygdsprogrammet förstärks

I höstas satsades 4,3 miljarder på en starkare landsbygd, nu tillkommer ytterligare 417 miljoner bland annat för att se till att vi har ett hållbart jordbruk i Sverige.

Ägare av fjällnära skog ska också ersättas med sammanlagt omkring 365 miljoner, i de fall de inte får tillstånd att avverka sin skog.

Satsningar för klimatet

Nu satsas 260 miljoner på att de omkring 9 000 hushåll som investerade i solceller under 2020 men som inte hann få betalt innan bidraget slutade gälla i somras också ska få ersättning.

Kollektivtrafiken får en miljard extra, och ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik ska införas.

7 miljarder till vården

Vårdskulden till följd av pandemin är stor och akut. Två miljarder går till regionerna för att kunna hantera covid 19-patienter och den vård som skjutits upp under pandemin. Dessutom satsas det på vaccinering, testning och smittspårning, tillsammans med andra förstärkningar av svensk vård.

Rättsväsendet stärks

Mer pengar går bland annat till Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra delar av rättsväsendet för att öka tryggheten.

Samtidigt görs viktiga satsningar på att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och för att stärka civilsamhällets roll i att hjälpa barn och de mest utsatta.

Skola, kultur och idrott

I budgeten finns satsningar på lovskola, sommarkurser på högskolor, vuxenutbildning och folkhögskolan.

Mer pengar går även till kulturen, idrotten, evenemangsbranschen, museum och medier.