Mångmiljardsatsning på landets vägar och järnvägar

Centerpartiet har förhandlat fram nya investeringar i Sveriges vägar och järnvägar, för att människor och företag ska ha möjlighet att verka i hela landet. Transportsystemet ska också bli mer klimatvänligt. Runt 800 miljarder fram till 2033 planeras.

– Sverige är ett stort, glest befolkat land, och vi måste satsa på det som knyter samman människor, företag och landsändar, säger Anders Åkesson, trafikpolitisk talesperson.

När politiken för det kommande decenniets trafik förhandlats fram med regeringen och Liberalerna har Centerpartiet varit tydliga med att landet måste knytas ihop på ett bättre sätt, inte minst genom bättre vägar och järnvägsnät. Totalt satsas runt 800 miljarder i de nya infrastrukturförslagen, fram till 2033.

Målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland är också ett stort fokus. Kilmattänket genomsyrar alla delar av den nya politiken.

– Kloka satsningar på Sveriges infrastruktur ökar våra möjligheter att nå klimatmålen. Det handlar om allt från byte till klimatsmarta bränslen och elektrifiering av transporter till miljökompensation som styr rätt. I det klimatneutrala samhället samspelar alla fem transportslagen, det vill säga väg, järnväg, sjöfart, flyg och IT, förklarar Anders Åkesson.

Sverige ska knytas ihop

Ett kraftigt ökat underhåll av landets väg- och järnvägsnät tillsammans med nya investeringar i transportsystemet är helt avgörande för att vi bättre ska kunna knyta ihop hela landet. Därför kommer 437 miljarder investeras i statliga järnvägar och vägar fram till 2033. Cykelbanenätet ska också byggas ut.

– För Centerpartiet är det en självklarhet att man ska kunna bosätta sig och arbeta var man vill i Sverige, och då blir en fungerande infrastruktur en viktig nyckel, säger Anders Åkesson.

Nya stambanor och tåg i norra Sverige

Dessutom planeras nya stambanor tillsammans med en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och särskilda satsningar på Norrbotniabanan.

Av de 799 miljardena avsätts 437 miljarder till investeringar, 197 miljarder för underhåll av vägar och 165 miljarder för underhåll av järnväg. Efter att riksdagen godkänt satsningarna ska Trafikverket ta fram konkreta förslag under våren 2022.

Centerpartiet har drivit på för följande satsningar:

  • Transportsektorn måste ställa om. Förslagen innehåller en genomgripande klimatomställning.
  • Bättre järnvägsnät behövs, både i form av underhåll och investeringar.
  • Vårt vägnät måste uppfylla krav på hållbarhet året om och framkomlighet i hela landet. Ett exempel på en viktig satsning är bättre vinterväghållning.
  • Vi måste höja och behålla hastighetsnivåerna på landets riksvägar, i synnerhet de som sänkts de senaste tio åren. Här föreslås andra lösningar, till exempel trafiksituationsstyrda hastighetstavlor.
  • Sverige ska få ett utbyggt cykelbanenät.
  • Flygtrafik som säkerställer tillgängligheten för både människor och gods behövs, eftersom vi bor i ett avlångt land med stora ytor.
  • IT och digitalisering måste användas i kombination med andra transportslag, för högre effektivitet och större miljövinster.
  • Vi måste se till att det finns en god fördelning av investeringar över hela landet, men också över alla transportslag.

Läs mer i Aftonbladet