C: Sveriges skogsbruk behövs för klimatet

Just nu pågår en debatt om hur skogspolitiken påverkar klimatet. För Centerpartiet är det tydligt att svenska skogsägare gör stora insatser för miljön och klimatet idag, samtidigt som vi måste göra det ännu mer hållbart.

– Svenska skogsägare gör ett viktigt klimat- och miljöarbete i hela landet, inte minst för den biologiska mångfalden, säger partiledare Annie Lööf.

Centerpartiet vill se ett hållbart skogsbruk. Det bästa vi kan göra för klimatet är att bruka skogen när den är fullvuxen, då förmågan att fånga in utsläpp avtar, och samtidigt plantera ny skog som kan växa och binda ny koldioxid. Den avverkade skogen kan sedan användas till att ersätta fossila produkter som olja, gas, stål och cement.

– Skogen har en ovärderlig roll i att fasa ut det fossila. Inte minst genom den bioenergi som kommer från skogsbrukets restprodukter, som ger oss förnybar energi. Våra svenska skogsägare gör redan idag stora insatser för miljön, och om vi stärker äganderätten får de ännu större möjlighet att våga satsa på ett hållbart och långsiktigt skogsbruk, säger Annie Lööf.

Utfasning av fossila produkter

Sverige och EU måste dramatiskt minska utsläppen av koldioxid. Den fossila energin måste fasas ut, även när vi lyckas minska växthusgaserna i atmosfären. Skogens naturliga förmåga att binda koldioxid får aldrig bli en ursäkt att fortsätta använda fossil energi i andra EU-länder, för att uppnå mål om klimatneutralitet.

– Debattörer och EU-kommissionen har en riskfylld strategi när de säger att det bästa för klimatet är att låta skogen stå. Fokus måste ligga på att ta fram fler förnybara alternativ, annars riskerar utfasningen av fossila energislag att gå långsammare, säger Emma Wiesner, Europaparlementariker.

Bioenergi innebär förnybar energi

Tack vare bioenergi är Sveriges värmesystem nästintill fossilfritt i dag. Den största delen kommer från restprodukter från skogsbruk, såsom grenar, toppar och biprodukter från sågverks- och massaindustrin. Det är viktigt för klimatomställningen.

– Snart kommer kraftvärmeanläggningar också kunna fånga in koldioxid. Då blir systemet med bioenergi helt utsläppsfritt, och i stället skapas negativa utsläpp. Det är en fantastisk teknik där Sverige kan ta ledartröjan globalt, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

Skogsägare gör skogsbruket hållbart

Det är skogsägarna som ser till att skogen brukas ansvarsfullt. Men för att våga vårda sin skog på hållbara sätt måste de vara säkra på att skogen inte tas ifrån dem. Därför behöver äganderätten värnas och stärkas, på både nationell och europeisk nivå.

– Svenska skogsägare, som på många håll är mindre familjeskogsbruk, behöver större rättssäkerhet. Det har vi jobbat för genom Januariavtalet, men vi måste också göra mer på EU-nivå, säger Peter Helander, skogspolitisk talesperson.

Läs mer i en debattartikel