C: "EU missar ett gyllene läge för klimatet"

Nu har EU-parlamentet och EU-länderna enats om ett klimatmål om att minska koldioxidutsläppen med minst 55 procent till 2030. Centerpartiet ville dock se en målsättning på minst 65 procent.

– Jag är fruktansvärt besviken att Europas länder bromsar klimatarbetet, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

Klimatlagen, som presenterades av EU-kommissionen i mars 2020, fastställer målen för EU:s gemensamma klimatarbete. Efter nattens förhandlingar har man bland annat kommit överens om att utsläppen ska minska med minst 55 procent till 2030 och att målen ska vara nationellt bindande.

– Jag är fruktansvärt besviken att Europas länder bromsar klimatarbetet. Det finns för få politiker och regeringar som vill göra tillräckligt för att minska utsläppen. Jag är också besviken på att Europaparlamentets förhandlare inte varit tillräckligt samspelta och pålästa. Det är inte bra nog och EU missar ett gyllene läge för att förbättra för klimatet, säger Emma Wiesner.

En annan del i överenskommelsen är att EU år 2050 ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Målet ska uppnås dels via utsläppsminskningar men också via att vi binder mer koldioxid i skog inom EU och via negativa utsläpp. Målet om klimatneutralitet är dock inte nationellt bindande för varje medlemsland, utan är ett gemensamt mål på EU-nivå.

– Ska vi nå Parisavtalet och minska våra utsläpp behöver vi ambitiösa mål. Vi måste fasa ut det fossila, som i dag står för 73 procent av Europas energi. Jag och Centerpartiet hade verkligen önskat oss mer, både i form högre klimatmål och att målet om klimatneutralitet var nationellt bindande, säger Emma Wiesner.

Beslutet om klimatneutralitet kan tyvärr komma att innebära att svensk skog inte kan avverkas och därigenom användas till bioenergi för att andra länder fortsatt ska kunna använda fossil energi.

– Låt oss nu i arbetet framåt fokusera på åtgärderna istället för symbolerna och målen. Så att EU hjälper industrin att ställa om, gör energin blir mer förnybar och ser till att vi får fler gröna transporter, säger Emma Wiesner.

Nästa steg i arbetet är att den preliminära överenskommelsen röstas om i EU-parlamentet och bland EU-länderna.

Vad innebär beslutet?

  • Minst 55 procent utsläppsminskningar till 2030
  • En europeisk koldioxidbudget
  • Starkare övervakning av medlemsländernas agerande – dock ej bindande mål
  • Hårdare krav på aktivt arbete med klimatanpassning i medlemsländerna