Nya rättigheter för EU-tågresenärer når inte hela vägen

Europaparlamentet har röstat för att uppdatera och stärka tågpassagerares rättigheter inom EU.

– Det är ett steg i rätt riktning, men jag är inte nöjd med slutförhandlingen. Att ta tåget måste gå som på räls. Det gör det inte med det här beslutet, säger Emma Wiesner, Europaparlamentariker.

Europaparlamentets nya förslag för tågresenärer gör det bland annat enklare att resa för personer med funktionsvariationer som behöver assistans, och stärker tågresenärernas rätt till både information och ekonomisk ersättning vid försening.

Centerpartiet välkomnar förslaget, men tycker att man kunnat gå längre.

– Jag vill att tågresenärer ska ha minst lika stora rättigheter som flygresenärer i EU har idag. Menar man allvar med den gröna omställningen i EU så ser jag inte varför man inte går ett steg längre, och tar sikte på att integrera tågaktörernas biljettsystem när man ändå har chansen, säger Emma Wiesner.

Att göra det enklare och billigare att resa med tåg inom Europa var ett vallöfte som Centerpartiet drev 2019, det verkar dock som att det ligger på framtiden i och med dagens beslut.

– Vi måste öka takten. Det måste bli mer attraktivt och billigare att åka med tåg. Vi är många som vill kunna resa smidigt med tåg i Europa utan att man ska behöva pantsätta eventuella släktklenoder för att det är för dyrt. Jag hade land annat velat se kortare tid innan resenärer kan få ersättning vid inställda eller försenade avgångar och kortare tid som krävs för att kunna garanteras rätt vid assistans, avslutar Emma Wiesner.

Det här innebär dagens beslut:

  • Personer med funktionsvariationer som behöver assistans har möjlighet att resa med något kortare varsel. De nya reglerna tillåter även att djur eller assistent får åka med utan kostnad.
  • Vid förseningar på över 100 minuter blir tågaktörerna tvungna att erbjuda alternativa rutter - oavsett vad som föranledde förseningen - samt hjälpa till att hitta bästa alternativ. Som i dagsläget gäller för flygbolag.
  • När omständigheterna så kräver ska mat och dricka erbjudas passagerarna, och eventuell boendekostnad till följd av försening behöver ersättas av tågaktören.
  • Tågpassagerare ska ha möjlighet att ta med sig cykeln på tåget, där tågaktören behöver hålla med särskild plats för dessa - eller ersätta tågresenären i det fall den blir nekad.
  • Tågaktörer blir nu nödgade att förse resenärerna med information om uppdateringar vid förseningar så snart information finns tillgänglig.