Regeringen måste sluta motarbeta vindkraft till havs

Den havsbaserade vindkraften har en potential att stå för en stor del av Sveriges vindkraftsproduktion – men det kommer inte ske av sig självt, utan det krävs ett medvetet arbete.

– Nu måste regeringen se över de bromsklossar som finns för att på riktigt kunna bygga ut vindkraften, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

I frågan om vindkraft lägger regeringen gång på gång krokben för sig själv. Höga ambitioner är bra, men vi måste börja med att plocka bort de bromsklossar som finns idag. Så länge det inte görs finns tyvärr goda skäl att misstänka att de högtflygande ambitionerna inom området havsbaserad vindkraft kommer falla platt.

Centerpartiet har identifierat tre problem som är särskilt viktiga för att på allvar bygga ut vindkraften i Sverige:

  • För att den havsbaserade vindkraften ska kunna byggas ut måste de långa tiderna för undersökningstillstånd kortas rejält. Alla underlag från myndigheter finns på plats för att få igång utbyggnad av mer havsbaserad vindkraft, ändå fattar inte regeringen beslut i frågan.
  • Försvarsmakten stoppar idag alldeles för ofta nyetableringar av vindkraft istället för att söka lösningar. Både i år och förra året har Försvarsmakten fått i uppdrag av regeringen att försöka lösa detta, men har inte levererat på sitt uppdrag om att förbättra samexistensen mellan vindkraften och Försvarsmaktens intressen. Centerpartiet har krävt besked från regeringen för hur de ska se till att Försvarsmakten faktiskt genomför uppdraget.
  • Regeringen måste också se över artskyddsdirektivets användning i Sverige. Istället för att titta på individer av en art måste vi se till helheten. Det dör betydligt fler fåglar på grund av katter, fönsterrutor, bilar och tåg än av vindkraftverk. Dessutom finns det teknik som skyddar exempelvis fåglar nära vindkraftverk, men ändå stoppas vindkraften.

– De tekniska förutsättningar finns redan, som gör att vi kan värna såväl Försvarsmaktens intressen som den biologiska mångfalden. Ett vindkraftverk är inte det största hotet mot naturen, utan på många sätt en lösning på flera klimatutmaningar, säger Rickard Nordin.

Läs mer på DN Debatt