Mäns våld mot kvinnor kräver handlingskraft

Annie Lööf, Johan Hedin, Annika Qarlsson

Idag hålls en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor i riksdagen. Centerpartiet har lagt fram en rad förslag och kräver nu att regeringen visar den handlingskraft som saknats.

– År efter år blir kvinnor trakasserade, hotade, misshandlade, våldtagna och mördade. I nyhetsinslag, brottsstatistik och genom personliga vittnesmål får vi om och om igen berättat för oss att den farligaste personen i en kvinnas liv är en man hon har eller har haft en relation med, säger partiledare Annie Lööf.

Nu har alla riksdagspartier samlats för att hålla en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor i riksdagen.

– Det är bra att kvinnors trygghet äntligen har hamnat i politikens centrum, men det får aldrig stanna där. Mäns våld mot kvinnor förtjänar politisk handlingskraft i form av lagförslag, reformer och budgetsatsningar som tar tag i detta omfattande samhällsproblem, i hela kedjan från det förebyggande arbetet till åtgärder mot eftervåldet, säger Annie Lööf.

I snart sju år har regeringen haft det yttersta ansvaret för att se till att rätt åtgärder kommer på plats. Hittills har handlingskraften lyst med sin frånvaro. Trots att det finns många färdiga förslag som redan utretts, där partierna i stor utsträckning är överens, har regeringen inte lagt fram dessa som lagstiftning. I varje budgetförhandling har Centerpartiet drivit på för ökade resurser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor har regeringen motarbetat varje miljon vi velat tillföra.

– Regeringen måste visa att man tar de senaste veckornas vrål från samhället på allvar och går från ord till handling. Centerpartiet har lagt en rad förslag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att regeringen omgående går fram med dessa konkreta förslag och visar den handlingskraft som saknats, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Inför nästa höstbudget kan Centerpartiet redan nu meddela att vi kommer att driva på för ökade anslag till Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

– Både NCK:s verksamhet och landets tjej- och kvinnojourer är otroligt viktiga för att öka tryggheten för utsatta kvinnor. Centerpartiet kommer att fortsätta kämpa för att politiken ska ge dem rätt förutsättningar, säger Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson.

Centerpartiets förslag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor:

 • Åtgärda de brister som finns i det brottsutredande arbetet hos Polisen och Åklagarmyndigheten.
 • Öka uppklarningsprocenten för brott i nära relationer.
 • En nollvision mot våld i nära relationer som ska gälla i hela landet.
 • Specialistkompetens om våld i nära relationer och sexualbrott ska finnas i hela landet.
 • Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas från nio till tolv månaders fängelse och maxstraffet bör höjas från sex till tio års fängelse.
 • Kompetensen ska höjas bland de som i sin yrkesroll ofta kommer i kontakt med offer för våld i nära relationer så att de har relevanta kunskaper.
 • Hanteringen av spårsäkringssatser bör förbättras och följas i hela landet.
 • En utredning bör genomföras för att kartlägga varför kvinnor som mördas av våld i nära relationer har fallit igenom samhällets skyddsnät trots kontakter med myndigheter före våldsdådet.
 • Den som anmäler brott i nära relation ska garanteras brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan.
 • Elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud.
 • Ett automatiskt kontaktförbud bör införas vid fällande dom för brott i nära relation.
 • Kontrollerande beteende i nära relationer bör kriminaliseras, i likhet med lagstiftningen i Storbritannien.
 • En utredning bör ta fram förslag på proaktiva åtgärder för att avhålla personer med riskfaktorer från att utveckla ett våldsamt beteende.
 • Värderingsarbetet i förskolan och i grundskolan bör förstärkas.
 • Sex- och samlevandsutbildningen ska förbättras och moderniseras.
 • Öka kunskapen om våld och tvång i nära relationer bland särskilt unga personer för att motverka beteenden i ett tidigt skede.
 • Öka medvetenheten hos brottsutredande och ansvariga myndigheter om äldre som utsätts för våld i nära relation.
 • Lagen bör ses över så att anknytningspersoner får möjlighet att stanna kvar i Sverige om förhållandet upphört på grund av våld eller andra allvarliga kränkningar.

Läs mer i en debattartikel