Så kan vi stoppa hundsmugglingen

Den olagliga importen av hundvalpar har ökat kraftigt de senaste åren, inte minst under pandemin. Ofta är det en del av en organiserad brottslighet. Nu presenterar Centerpartiet flera förslag för att få stopp på hundsmugglingen.

– Vi har gång på gång påtalat för regeringen att man måste agera. Nu behövs krafttag för att stoppa det djurplågeri som pågår, säger Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson.

Svenska hunduppfödare klarar inte av att möta den kraftigt ökade efterfrågan, vilket har lett till att hundvalpar smugglats in i allt större utsträckning. Inte nog med att det är en tragedi för djuren så medför det även hälsorisker. Hundvalpar från utlandet har inte fått de vaccinationer som krävs och riskerar att sprida smittsamma sjukdomar som rabies och parasiter. Dessutom är hundsmugglingen ofta en del av en organiserad brottslighet.

Regeringen lade nyligen fram ett förslag på en ny djurhälsolag. Tanken var att anpassa lagstiftningen efter EU:s fria rörlighet, vilket innebär att Tullverket inte skulle få genomsöka bilar vid landets gränser.

– Lagförslaget riskerar att lämna dörren för hundsmugglare på vid gavel. Regeringen måste säkerställa att det inte blir ännu enklare att smuggla in hundvalpar till Sverige, säger Kristina Yngwe.

Det nya förslaget till djurhälsolag måste anpassas så att Tullverket även i framtiden kan genomsöka bilar vid landsgränserna.

Parallellt med det presenterar Centerpartiet sex förslag som kan bidra till att få stopp på hundsmugglingen:

  • Öka kunskapen om djursmuggling hos relevant personal på Tullverket och säkerställ att denna finns tillgänglig vid de större gränspassagerna.
  • Underlätta och stärk samverkan mellan Jordbruksverket, Tullverket, Länsstyrelsen samt med Skatteverket och Försäkringskassan för att identifiera och stävja organiserad smuggling.
  • Gör det möjligt för veterinärer att anmäla misstanke om djursmuggling. I dag står GDPR och veterinärernas tystnadsplikt och sekretess i vägen för det.
  • Se över straffskalan för insmuggling av djur. Idag kan den jämföras med insmuggling av en liter vodka, vilket gör att dessa brott inte prioriteras av polis och åklagare.
  • Inrätta ett europeiskt hundregister. Många smuggelhundar förses i dag med falska handlingar från andra europeiska länder, vilket ett sådant register skulle motverka.
  • Samla företrädare för de största annonssajterna i riksdagen och hör hur de arbetar med att förhindra försäljning av smuggelhundar. Överväg ny lagstiftning eller nya sanktionsmöjligheter om de inte tar ansvar.

Läs mer i en debattartikel