C: Sverige behöver fler laddstolpar

Fler laddstolpar till elbilar ska byggas runtom i landet, det har Centerpartiet drivit igenom i Januariavtalet. Det är viktigt för att vi ska kunna minska klimatutsläppen från trafiken. Men det går för långsamt.

– Nu handlar det om att få lösningarna på plats. Centerpartiet vill att man ska kunna bygga laddstolpar i lyktstolpar. Bara i London finns den lösningen redan i mer än 1700 lyktstolpar. Det måste också bli lättare för personer att sätta upp en laddstolpe på egen bekostnad, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson.

Det är bara tio år kvar innan Sverige ska ha minskat koldioxidutsläppen från personbilar med 70 procent. Allt fler svenskar vill investera i hybrid- och elbilar. Men många känner också en osäkerhet kring just laddningsmomentet. Nu måste utbyggnaden av laddstolpar prioriteras.

– Det är inte acceptabelt med Sveriges klimatambitioner att det ska vara så svårt att bygga ut antal laddstolpar. Det är ett svek mot alla som vill köpa en laddbar bil och göra något för klimatet, säger Rickard Nordin.

Regeringen måste nu växla upp för att se till att utbyggnaden kan ske. Centerpartiet vill till exempel att man ska kunna bygga laddstolpar i lyktstolpar, en lösning som finns och fungerar väl i Storbritannien. Det måste också bli lättare för personer att sätta upp en laddstolpe på egen bekostnad.

– Vi vet att osäkerhet kring laddning är största hindret för att skaffa eller behålla elbil. Nu måste regeringen öka takten, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet lyfter nu tre åtgärder som regeringen omedelbart behöver se över:

  • Se till att man kan bygga laddstolpar i lyktstolpar.
  • Lantmäteriet behöver få bättre instruktioner. Dyra och krångliga regler hindrar de som bor i samfälligheter från att sätta upp laddstolpar.
  • Den som vill sätta upp en laddstolpe ska få göra det på egen bekostnad, utan att ha hela föreningen med sig.