C får nya uppdrag i EU – med företag i fokus

Centerpartiets två Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner har fått i uppdrag av den liberala partigruppen Renew Europe, där Centerpartiet ingår, att bli kontaktpersoner i frågor som rör små- och medelstora företag.

Nu har Centerpartiets båda parlamentariker fått nya uppdrag av sin partigrupp i EU. Abir Al-Sahlani och Emma Wiesner blir kontaktpersoner för Renew Europe i frågor som rör små- och medelstora företag, i utskottet för jämställdhet respektive fiskeriutskottet och jordbruksutskottet.

– Både inom jordbruk och fiske är det mer regel än undantag att man har ett företag för sin verksamhet. Med tanke på deras betydelse för både Europas ekonomi och jobbtillfällen de skapar är det viktigt att värna om deras intressen, säger Emma Wiesner.

Som kontaktpersoner ansvarar de för hur småföretagarperspektivet ska förbättras i sina respektive utskott.

– Som centerpartister har vi jämt och ständigt i ryggmärgen vad olika beslut får för effekter för företag. Att vi nu har fått detta tydliga mandat i våra olika utskott ger oss större möjligheter att profilera våra utskott inom frågorna och bevaka företagarnas intressen, säger Abir Al-Sahlani.