Coronastöd förlängs hela sommaren

Nu förlängs flera krisstöd för att rädda svenska jobb och företag. Det handlar om omställningsstödet till företag som tappat i omsättning under pandemin och omsättningsstödet till enskilda firmor och handelsbolag. Stöden kommer att gälla till september.

– Många företag kämpar fortfarande för sin överlevnad, inte minst de små och medelstora företagen, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

Vaccineringen har kommit igång i hela landet och vi ser ljuset i tunneln. Men smittspridningen är fortfarande allvarlig. För att landets företag ska kunna hålla sig vid liv behövs ekonomiska stöd även under en tid framåt.

– Pandemin är tyvärr ännu inte över. Att vi ger förutsättningar för att svensk ekonomi ska kunna återhämta sig är helt avgörande för vår framtid. Därför är det glädjande att kunna berätta att vi förlänger företagsstöden hela sommaren, säger Emil Källström.

Omsättningsstödet till enskilda firmor och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare förlängs för att också gälla under juli, augusti och september 2021. Samtidigt förlängs omställningstödet till företag som tappat i omsättning, under samma period.

– Det är hos de svenska företagen som våra jobb skapas och viktiga innovationer växer fram. Det kommer vara avgörande för Sverige när vi kommer ut ur pandemin. Nu är det viktigt att företagen får det andrum som krävs för att hålla ut, säger Emil Källström.

Även omställningsstödet till särskilt drabbade företag förlängs. Det innebär att några av Sveriges största företag som behöver ett högre takbelopp än vad som gäller i det ordinarie stödet kan få hjälp. Stöden riktar sig till företag som har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med samma månader 2019.

Stöd för korttidspermitteringar har också förlängts för att gälla till september, samt att staten fortsätter att täcka företagens extra sjuklönekostnader under samma period. Förlängningen gäller både för företag med anställda och för egenföretagare.