Skydda patienter genom att dra in läkarlegitimation

Det måste bli lättare att tillfälligt dra in legitimationen för läkare eller vårdpersonal som gjort sig skyldiga till brott eller utfört sina uppgifter på ett grovt oskickligt sätt. Centerpartiet vill nu att lagen ändras för att skydda fler patienter.

– Patientens säkerhet måste alltid stå i fokus, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson.

Det händer att vårdpersonals eller läkares legitimation återkallas, i fall där man antingen befarar att en patients säkerhet är i fara, om något grovt fel har begåtts eller om personen på annat sätt är olämplig att utföra sina uppgifter. Men från att en anmälan görs till att ett beslut om indragen legitimation fattas är ofta lång. Nu vill Centerpartiet att lagen ändras för att göra det lättare att tillfälligt återkalla legitimationen under pågående utredning.

– Dagens system äventyrar patienters säkerhet. Det är oerhört allvarligt. Därför har vi i Centerpartiet nu lagt fram ett skarpt förslag om hur lagen bör ändras, säger Anders W Jonsson.

Eftersom en legitimation normalt inte tillfälligt återkallas under tiden en anmälan behandlas innebär det att patienter riskerar att möta läkare eller vårdpersonal som utreds för grova brott eller som har uppvisat grov oskicklighet i sitt yrke. Det är stor skillnad från hur det ser ut till exempel inom Polisen, där regeln är att den som är föremål för en utredning omplaceras under tiden.

– Så här får det inte se ut inom vården, utan en legitimation måste alltid innebära en garanti för att patienten får möta kompetent vårdpersonal, säger Anders W Jonsson.

Läs mer i Dagens Medicin