Sverige måste ha nationella kunskapsmätningar

Internationella kunskapsmätningar såsom PISA, Pirls och Timss fyller en viktig funktion. Men för att Sverige inte bara ska behöva förlita sig på internationella mätningar vill Centerpartiet också se egna nationella kunskapsmätningar, så vi kan följa utvecklingen i svensk skola över tid.

– De internationella mätningarna är viktiga och eleverna måste kunna lita på att de är rättvisande, men de görs också med alldeles för långa intervaller på flera år, säger Fredrik Christensson, skolpolitisk talesperson Centerpartiet.

De nationella proven som finns idag kan inte användas som landsomfattande kunskapsmätningar eftersom de inte är utformade för att elevers kunskapsutveckling ska kunna jämföras över tid. Därför föreslår nu Centerpartiet i utbildningsutskottet, att Sverige ska införa egna nationella mätningar.

– Om det finns en samsyn i riksdagens utbildningsutskott så är det angeläget att de nationella kunskapsmätningarna kommer på plats så snabbt som möjligt och att de hanteras digitalt för likvärdighetens skull, säger Fredrik Christensson.

Läs mer i Dagens Nyheter