Nu sänker vi kostnaden för att anställa unga

Flera krisstöd till företag som drabbats under pandemin har både förstärkts och förlängts, i samband med extra ändringsbudgetar. Bland annat sänks arbetsgivaravgifterna ytterligare under sommaren för företag som anställer unga.

– Vi måste se till att fler får behålla sina jobb och att så många företag som möjligt överlever krisen, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

Svenska jobb och företag har drabbats hårt under pandemin. Under året har flera krisstöd satts in, där Centerpartiet har varit pådrivande i att rädda människors inkomst och livsverk. I samband med vårbudgeten och extra ändringsbudgetar har flera av stöden förlängts och förstärkts.

– Politiken måste skapa förutsättningarna för att svenska företag ska hålla sig levande. Vi ser ett tydligt behov av åtgärder en tid framåt, därför är flera stöd nu förlängda till september, säger Emil Källström.

Tidigare i år sänktes arbetsgivaravgifterna för företag som anställer personer mellan 19 och 23 år kraftigt, med en tillfällig sänkning under två år. Nu förstärks den satsningen ytterligare under juni, juli och augusti, med en sänkning till 10,21 procent.

– Att ungdomsarbetslösheten ökar är oroande och pandemin har slagit extra hårt mot ungas möjlighet att få jobb. Samtidigt handlar det om att underlätta för de branscher där unga ofta anställs, eftersom de är bland de värst drabbade, säger Emil Källström.

Andra stöd som förlängts fram till september är omställningsstödet till företag som tappat i omsättning, samt omsättningsstödet till enskilda firmor och handelsbolag. Korttidspermitteringsstödet förlängs också till september, samtidigt som staten fortsatt täcker företagens extra sjuklönekostnader under perioden. Hyresstödet har förlängts till juni.

Förlängda stöd för att rädda svenska jobb och företag

  • Omsättningsstöd till enskilda firmor och handelsbolag – förlängt till september
  • Omställningsstöd till företag som tappat i omsättning under pandemin, samt omställningsstöd till särskilt drabbade företag – förlängda till september
  • Kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för unga – förstärkt under juni, juli och augusti
  • Korttidspermitteringsstöd för minskade lönekostnader – förlängt till september
  • Statligt stöd för sjuklönekostnader – förlängt till september
  • Hyresstöd – förlängt till juni
  • Anstånd med skattebetalningar – utökat stöd

Läs mer om alla stöd på regeringens hemsida