Centerpartiets nya Framtidsagenda presenterad

Centerpartiets förtroenderåd har nu beslutat om Framtidsagenda 2030. Dokumentet behandlar såväl politik som partiets mål fram till år 2030.

– Vi har som parti alltid vågat ta oss an nya utmaningar. Nu är fokus på vägen framåt och hur vi kan bygga ett samhälle där vi ger kraft åt varje människa, säger partiledare Annie Lööf.

Centerpartiets Framtidsagenda 2030 , 317.7 kB. har nu presenterats och är resultatet av en stor och gemensam arbetsinsats där synpunkter från Centersveriges distrikt, kretsar och syskonförbund tagits in. ”Ge kraft år varje människa – En hoppfull väg framåt” heter dokumentet som lägger grunden för en långsiktig politisk, organisatorisk och kommunikativ strategi för partiet.

– Arbetet med Framtidsagendan gör mig stolt och glad som partiledare. Vi har nu gemensamt enats om en färdriktning för att kunna bygga både Centerpartiet och Sverige starkare, säger Annie Lööf.

Framtidsagendans inledning beskriver hur Centerpartiet är och ska fortsätta vara en självständig grön, social och liberal kraft i mitten av svensk politik. Den slår fast hur partiets politiska inriktning ska bidra till att möta de komplexa utmaningar som Sverige står inför. Centerpartiet vill att människor ska få större möjligheter att styra sina egna liv och att hela landet ska kunna växa och hållas samman.

– Vi måste göra ännu mer i miljö- och klimatarbetet, vi måste kämpa för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar och för att fler ska ha ett jobb att gå till, säger Annie Lööf.

Andra delar av Framtidsagendan handlar om hur partiet ska utvecklas i sin organisation och kommunikation, inte minst för att bli mer relevanta i människors vardag. Slutligen läggs en rad konkreta målsättningar fram för det kommande decenniet, med fokus på de allmänna valen 2022 och EU-valet 2024.

– Centerpartiet står för en hoppfull väg framåt. Vi ska vara ett parti som klarar av att se och agera på Sveriges samhällsproblem, och vara en samlande kraft för alla som delar våra liberala värderingar och för en friare, öppnare och mer företagsam värld, säger Annie Lööf.

Målbild Centerpartiet 2030

 • En självständig politisk kraft
 • Optimistiskt ledarskap för en hoppfull väg framåt
 • Motor för en större liberal sfär
 • Utveckla nya idéer och lösningar
 • Ett parti för hela Sverige

Mål för de allmänna valen 2022

 • En valframgång som ger ökad kraft att genomföra vår politik
 • Ta fler riksdagsmandat i hela landet
 • Öka andelen röster och mandat sammantaget i kommunvalet
 • Öka andelen röster och mandat sammantaget i regionvalet
 • Öka representationen av kvinnor, unga, seniorer och personer med utländsk bakgrund

Mål för EU-valet 2024

 • Valframgång som ger Centerpartiet stark plattform i EU-parlamentet
 • Öka antalet mandat för Centerpartiet i Europarlamentet
 • Bidra till att stärka ALDE:s betydelse i Europaparlamentet

Ta del av hela Framtidsagenda 2030 här , 327.9 kB.