Kvinnor ska få lika bra vård som män

Svensk sjukvård är i världsklass, men det finns tyvärr stora könsskillnader. Nu presenterar Centerpartiet flera förslag för en mer jämställd vård.

– Som kvinna kan du inte räkna med att få samma vård som en man. Kvinnor får vänta längre på akutsjukvård än män och får kortare sjukskrivningar. Det är helt oacceptabelt och visar på en stor hälsoklyfta i Sverige, säger partiledare Annie Lööf.

Trots liknande symptom får kvinnor vänta längre på akutsjukvård än män idag. De får också kortare sjukskrivningar för liknande åkommor. Den större delen av den medicinska forskningen sker fortfarande på män. Felbehandlingar, långa väntetider och fel diagnos leder till att kvinnor begränsas i sina liv.

– Den ojämställda vården är ett av våra stora samhällsproblem. Din hälsa ska inte bero på vad du tjänar, var du bor eller vilket kön du har, säger Annie Lööf.

Resultatet av den ojämställda vården kan avläsas i de miljardkostnader för felbehandlingar och sjukskrivningar där kvinnor är överrepresenterade. Men vilken vård du får beror också på din bakgrund. Exempelvis går kvinnor med enbart grundskoleutbildning och utrikes födda kvinnor inte lika ofta på efterkontroller efter förlossning. Det är också vanligare att utrikes födda kvinnor uteblir på mammografikontroller.

– Det gör det svårare att upptäcka och behandla i tid. I slutändan handlar det om att utrikes födda kvinnor riskerar att dö i behandlingsbara sjukdomar helt i onödan, säger Annie Lööf.

Nu presenterar Centerpartiet flera förslag för att erbjuda alla, oavsett kön eller etnisk bakgrund, en god vård:

  • Vi vill inrätta ett nationellt forskningsprogram på tio år som ska uppmuntra forskning om sjukdomstillstånd som drabbar kvinnor.
  • Det behövs ett långsiktigt arbete kring att analysera ojämställdhet inom hälso- och sjukvården i Sverige, utifrån kön och genus, genom Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.
  • Svensk sjukvård ska ha ett genusmedicinskt perspektiv inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. Från minsta vårdcentral till största univeristetssjukhus.
  • Vi vill införa ett krav på fysioterapeutisk kompetens om kvinnors hälsa vid eftervården efter förlossningen.

Läs mer om förslaget om en mer jämställd vård , 1.7 MB.