Bostadsköerna måste minska

Svensk bostadsmarknad har stora problem, med orimligt långa bostadsköer i flera städer. Nu presenteras en utredning om fri hyressättning i nyproduktion, för att fler lägenheter ska kunna byggas i Sverige.

– Du ska inte behöva vänta över tio år för att få ett förstahandskontrakt i våra större städer, det är inte rimligt, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson.

Idag kan det ta tio, nästan tjugo år, att få förstahandskontrakt till en hyreslägenhet i våra större städer och på många håll i landet byggs det för lite. Det är ett allvarligt samhällsproblem som måste lösas. Sverige är nu i stort behov av skarpa politiska reformer som bidrar till ett ökat bostadsbyggande, kortare köer, mindre svarthandel och en tryggare bostadsmarknad.

– Unga människor drabbas särskilt hårt av bostadsbristen. Man kommer helt enkelt inte in på bostadsmarknaden idag. Det som verkligen behövs är att fler lägenheter blir lediga, och då måste politiken skapa rätt förusättningar, säger Ola Johansson.

Flera utredningar för att ta itu med bostadsmarknadens problem har tillsatts inom ramen för Januariavtalet, bland annat gällande fri hyressättning i nyproduktion som presenterats idag. Nu ska utredningen remitteras innan ett förslag kan läggas fram i riksdagen. Bostadsmarknaden behöver även andra reformer, inte minst regelförenklingar, men det tydligt att friare hyressättning i nyproduktion är en viktig pusselbit om Sverige ska få fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad.

– Den här utredningen handlar enbart om nyproduktion. Ingen som idag bor i en befintlig hyresrätt kommer att få sin hyra höjd. Det är väldigt viktigt att vi ser till att fler hyreslägenheter byggs runtom i landet, för det system vi har idag fungerar väldigt dåligt och ger inte de bostäder som behövs, säger Ola Johansson.