C: Så kan vi beta av vårdskulden

I spåren av coronapandemin har vårdskulden växt. Nu föreslår Centerpartiet att privata vårdgivare som finns tillgängliga ska få hjälpa till med vårdkön, genom nationella ramavtal.

- Nu måste sjukvården så snabbt som möjligt lyckas beta av vårdkön. Annars riskerar människor att drabbas av allvarliga hälsokonsekvenser, säger Anders W Jonsson, sjuvårdspolitisk talesperson.

Operationer och rutinkontroller över hela landet har skjutits upp i väntan på att pandemin ska vara över. För att snabbt lösa utmaningen föreslår Centerpartiet att privata vårdgivare som finns tillgängliga ska få hjälpa till med vårdkön genom att staten tecknar nationella ramavtal som kan användas av regioner, kliniker eller patienter.

– Regeringen måste agera nu. Man måste låta patienten gå före prestigen, säger Anders W Jonsson.

En viktig anledning till att Centerpartiet föreslår att staten ska teckna nationella ramavtal så länge vårdkön finns kvar är att det skulle lösa problemet här och nu.

– Vi har inte råd att vänta hur länge som helst på att lösningar ska komma på plats. Här finns ett relativt enkelt sätt att öka kapaciteten, så att patienter slipper bli lidande, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet har tillsammans med regeringen och Liberalerna avsatt pengar för att hantera vårdskulden. Men enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är det inte bara ekonomiska resurser som behövs. Det behövs även personal.

– Många privata vårdgivare har möjlighet att vara med och se till att fler patienter får snabbare vård. Därför måste regeringen se till att det är praktiskt möjligt, säger Anders W Jonsson.

Intervju med Anders W Jonsson i Sveriges Radio