Historiska förbättringar på arbetsmarknaden

Nu presenteras förslagen för en mer modern arbetsmarknad. Det blir enklare för mindre företag att anställa de som har svårast att hitta arbete. Samtidigt görs en storsatsning på att anställda ska kunna studera vidare och utveckla sin kompetens mitt i livet.

– Det blir en modernare arbetsmarknad. Fyra av fem jobb skapas i de mindre företagen, och genom att öka deras flexibilitet, sänka deras kostnader och minska krånglet kan fler jobb skapas, säger partiledare Annie Lööf.

Unga, nyanlända och långtidsarbetslösa är tre grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Anledningen är delvis dagens turordningsregler, men också att anställda har begränsade möjligheter till kompetensutveckling. Nu presenteras förslagen på hur förändringarna av arbetsmarknaden ska genomföras, för att träda i kraft 30 juni 2022.

– Nu kommer företag lättare kunna anställa de personer som har det allra svårast att få jobb, samtidigt som alla anställda får möjlighet att bygga på sin kompetens. Det är inte en dag för sent, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Med det nya förslaget kommer alla företag kunna undanta upp till tre personer när de behöver avsluta en anställning, och kostnader hamnar inte som idag på företagaren även i tvister där företagaren får rätt. Det blir på så sätt lättare för företag att våga anställa personer som saknar lång arbetslivserfarenhet.

Lagar som skyddar mot godtycke, diskriminering samt saklig grund för uppsägning kommer självklart att finnas kvar.

– Dagens system har stått som en mur runt arbetsmarknaden för de som knackade på porten redan innan pandemin – unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, säger riksdagsledamot Alireza Akhondi.

Samtidigt inleds en historisk satsning på vidareutbildning, något som Centerpartiet länge krävt. Totalt 11 miljarder satsas årligen på att du ska kunna studera motsvarande ett år på heltid mitt i livet, och samtidigt får anställda rätt till vägledning för att utveckla sin kompetens.

– Det här skapar en verkligt ökad trygghet för anställda, att man har möjlighet att utveckla sin kunskap mitt i livet. Antingen för att helt byta yrkesbana eller för att avancera inom sitt jobb, säger Martin Ådahl.