Därför säger C nej till EU:s taxonomi

EU:s nya klassning av vilka branscher som är hållbara eller inte – den så kallade taxonomin – avgörs inom kort. Centerpartiet kommer att rösta nej till förslaget och vill istället att det görs om, dels på grund av brister i den demokratiska processen men inte minst på grund av synen på den svenska skogen.

Centerpartiet har länge drivit på för att EU ska göra mer i klimatomställningen. Där är en gemensam taxonomi viktig, eftersom den fungerar som ett kvalitetsmärke för olika företags klimatarbete. Men förslaget som lagts fram riskerar tyvärr att försvåra för viktiga investeringar och därmed försena klimatomställningen.

– Centerpartiet har under hela taxonominarbetet drivit regeringen framför oss. Det har gjort att slutförslaget har blivit bättre, men är trots det inte tillräckligt bra. Därför kommer Centerpartiet att verka för att förslaget skickas tillbaka till ritbordet och görs om, säger Europaparlamentariker Emma Wiesner.

Förslaget från EU-kommissionen har tagits på ett bristfällande sätt och bakom stängda dörrar, utan de vanliga lagstiftningsprocesserna. Dessutom skulle förslaget på EU:s taxonomi innebära flera problem för den svenska skogen.

– Forskare har påpekat att mycket av det som vi idag anser är hållbart, som det svenska skogsbruket, etanolprodukter och biogasbussar, inte anses vara hållbart i EU:s förslag på taxonomi. Det innebär att dessa sektorer kommer att påverkas negativt. Vilket i förlängningen kommer begränsa skogens möjlighet att hjälpa till att fasa ut det fossila, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson.

– Självklart måste vi skärpa kraven på flera områden när det gäller klimatet. Men det måste behandlas enligt våra demokratiska spelregler, genom inflytande från EU-medborgarna, säger Annika Qarlsson, ledamot i EU-nämnden.

Läs mer i en debattartikel i Göteborgsposten