Artskyddsutredningen har presenterats

Nu är artskyddsutredningen presenterad, som har haft i uppdrag att se över hur arter kan skyddas samtidigt som lagstiftningen mot markägare är tydlig. Förslagen handlar bland annat om förändrade fridlysningsregler, nya möjligheter till ersättning för skogsägare, samt om hur arbetet mot artskyddsbrott ska växlas upp.

Artskyddsutredningen tillsattes inom ramen för Januariavtalet och har nu presenterats. Centerpartiet var pådrivande för att få en utredning på plats, inte minst för att stärka rättssäkerheten och öka kompensationsmöjligheterna för markägare.

– Vi behöver finna en väg ur de senaste årens följetong kring artskyddet och hur det ska tolkas. Utredningen har tagit ett rejält tag i dessa frågor och det finns många bra delar, men tyvärr skulle flera förslag i utredningen försämra situationen för väldigt många skogsägare, säger riksdagsledamot Peter Helander.

De förslag som innebär att kunskapskrav och kostnader för utredningar ska läggas på markägare istället för på staten ställer sig Centerpartiet mycket kritiska till.

– Utredningen likställer bland annat markanvändning med tillståndspliktig verksamhet, vilket riskerar att öka byråkratin rejält. Det är inte rimligt att skogar som har brukats i generationer ska betraktas som nya industrier, säger Peter Helander.

– Sedan vi gick från detaljreglerad skogslagstiftning till den nuvarande lagstiftningen, som kallas ”frihet under ansvar”, så har vi fått en mångfald och mycket bättre biologisk mångfald i skogen. Låt oss fortsätta med att öka tilliten mellan skogsägare och myndigheter och på så sätt stärka det framgångsrika arbetssätt vi har idag, säger Peter Helander.

Vi anser att utredningen presenterar ett flertal bra förslag för att tackla den artskyddsrelaterade brottsligheten. Dessa hamnar dessvärre i skuggan av de mindre bra förslagen.