C: Politiken ska inte styra kulturens innehåll

Politiken ska inte styra kulturens innehåll. Idag ser vi tyvärr en utveckling åt fel håll i Sverige. Centerpartiet lägger nu fram sex tydliga riktlinjer för en levande och fri kultur.

– Vi vill främja en fri kultur för att skapa en jordmån för möten mellan människor, för ökad inkludering, frihet och demokrati, säger Per Lodenius, kulturpolitisk talesperson.

Under en väldigt lång tid har kulturen haft en fri roll i Sverige, där politiken har hållit en armslängds avstånd. Nu sker dessvärre ett skifte med mer och mer styrning från politiken, där vänsterkanten vill se checklistor med representation och högerpopulister vill begränsa kulturen till det de anser vara svenskt.

– Det är en farlig väg att gå när politiken ska in och detaljstyra kulturens utbud, innehåll eller utövande, säger Per Lodenius.

Politikens roll är att skapa förutsättningar för ett mångsidigt och rikt kulturliv. Det är därför avgörande att avståndet mellan politiken och kulturutövandet ökar, samtidigt som det behövs en decentralisering utifrån lokala och regionala förutsättningar. Kulturens självständighet behöver skyddas, bland annat genom att det juridiska skyddet ses över.

– Ingen kan avgöra att något konstuttryck inte är viktigt för en enskild människa, det är något vi som fria människor avgör själva. Då måste vi också kunna tolerera kulturella uttryck som vi själva tycker skaver, säger Per Lodenius.

Centerpartiet vill att kulturpolitiken ska vila på sex viktiga principer:

  • Politiken ska inte styra kulturens innehåll.
  • En decentralisering av kulturpolitiken behövs, så att den bättre kan anpassas efter lokala eller regionala önskemål och förutsättningar och som därmed kan utvecklas på ett friare sätt i förhållande till den statliga kulturpolitiken.
  • Vi vill öka kulturens självständighet. Det juridiska skyddet måste ses över.
  • Kulturen blir friare om den står på flera ben. Därför behövs fler finansieringskällor för att öka friheten, bland annat genom privat finansiering, kultursponsring, avdragsrätt för företag vid förstahandsinköp av konst och sänkt dansbandsmoms.
  • Vi måste främja den kulturella infrastrukturen runt om i landet – för alla offentliga, ideella och privata aktörer som ser till att konstnärligt skapande sker och som tillgängliggör den för människor. Inte minst behöver vi främja den digitala infrastrukturen.
  • Kultur ska finnas för alla i hela landet. Oavsett var man bor, oavsett funktionsnedsättning eller vilken bakgrund och livssituation man har ska kulturen var tillgänglig.

Läs mer i en debattartikel