Sex nya förslag för att minska gängvåldet

Gängvåldet är en av de största utmaningarna i modern tid. För att trycka tillbaka våldet och säkerställa att kriminella straffas lägger Centerpartiet nu fram sex nya förslag.

– Gängvåldet är ett allvarligt hot mot tryggheten i Sverige. Vi får aldrig tillåta den organiserade brottsligheten hindra människor från att leva sina liv, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson.

Under flera år har kriminella gäng tillåtits växa sig starkare och farligare. 2019 togs ett blocköverskridande 34-punktsprogram fram, med skarpa åtgärder mot gängvåldet. Centerpartiet står bakom punkterna, men kan också konstatera att det inte är tillräckligt för att stoppa gängens framfart.

– Vi måste göra mer för att trycka tillbaka gängvåldet och öka tryggheten i Sverige, säger Johan Hedin.

Centerpartiet presenterar nu sex förslag för att stärka polisens och åklagares verktygslåda i kampen mot de kriminella gängen:

  • Skärp straffen för förberedelse av brott som är vanliga i samband med gängbrottslighet. Straffen ska komma upp i den nivå som gör avlyssning möjlig.
  • Inför möjlighet till en restriktionsdom mot personer som avtjänat ett straff. Det ger domstolar och polis möjlighet att avlyssna och övervaka en tidigare dömd gängmedlem under en bestämd tid efter ett fängelsestraff.
  • Se över påföljderna för alla brott som är vanligt förekommande inom gängkriminalitet, med målet att förlänga strafftiden för personer som återupprepande bryter mot lagen. Det skulle ge kriminalvården längre tid till att jobba med den dömdas våldsproblematik, och lokalsamhället en större chans till återhämtning.
  • Stärk vittnesskyddet, genom skärpta straff vid övergrepp. Det står redan med i 34-punktsprogrammet, men ett tillägg om att strafftiden måste vara minst två år skulle ge polis och åklagare fler verktyg.
  • Rekrytera och utbilda fler poliser. Vi vill att polistätheten ska upp till europeisk standardnivå. Den expansion med 10 000 fler polisanställda som enligt Januariavtalet ska genomföras till 2024 är bra, men inte tillräcklig.
  • Effektivisera polisen och satsa mer på forskning. För att få fart på polisforskningen i Sverige behöver polisutbildningen tilläggas den sista pusselbiten för att ge en akademisk examen.